Wpisany przez Marzena Chojnowska   
wtorek, 16 listopada 2021 07:51

Regionalne spotkanie dla małżeństw

 

9.10.2021 w zabrzańskim zborze odbyło się regionalne spotkanie dla małżeństw. W spotkaniu uczestniczyło około 70 osób. Głównymi wykładowcami byli: pastor Piotr Kietliński, pastor Marek Kalata oraz biskup Andrzej Nazimek. Spotkanie podzielono na trzy główne części, podczas których, poruszono następujące tematy:  „Szacunek i komunikacja w małżeństwie”, „Współżycie seksualne- łoże nieskalane” oraz „Wychowanie dzieci”.

Pierwszy wykład „Szacunek i komunikacja w małżeństwie” poprowadził pastor Piotr Kietliński. Brat Kietlińki na samym początku zaznaczył, iż szacunek jest punktem wyjścia do właściwej relacji. Szacunek należy się wszystkim ludziom, natomiast w małżeństwie wymagany jest wyższy poziom szacunku. Bez szacunku nie ma relacji. (I Piotra 2: 17-25) Następnie wykładowca wyjaśnił, że określona rola wyznaczona jest przez Boga, nie ma podziału ze względu na płeć. Bóg mówi do małżeństwa, że kobietę i mężczyznę widział jako jedno i błogosławił im, wyznaczył im wspólne zadania. W I Mojż. 1: 26-29 znajdujemy pierwotny plan dla człowieka, czyli właściwe relacje. Jednak upadek człowieka, czyli grzech (I Mojż. 3) zniszczył te pierwotne relacje. Bóg jasno powiedział, że grzech oddziela od Boga (I Mojż. 3: 16-24), Bóg określił zasady relacji - on będzie nad Tobą panował (to są konsekwencje grzechu nie możemy tego zmienić). To Bóg wyznaczył nam rolę, zatem czy my się jej poddajemy? Czy jesteśmy przeciwko niej? My mamy przekształcać się na obraz Jezusa, wstępować w jego ślady przez ofiarę Jezusa. Mamy umartwiać się, dlatego że to czemu człowiek ulega tego staje się niewolnikiem.

 

Szacunek wyraża się przede wszystkim w czynach (Efez. 5:22 ) - szacunek podlega uległości. Pastor Kietliński przedstawił również trzy greckie tłumaczenia szacunku, a są to:

 1. Zapłata, wartość – szacunek
 2. Bojaźń, strach, lęk, trwoga, poważanie (okazywanie szacunku)
 3. Pobożność.

Następnie mówca zaznaczył, że bez pobożności trudno jest znaleźć szacunek, bez Boga nie ma wręcz szacunku. Za przykłady uznaje się między innymi:

 • Efez. 5:25 -mężowie miłujcie żony swoje- jest to praktyczny wyraz szacunku;
 • Kol. 3:18-19- wyrażanie szacunku, kiedy szanuję nie będę robił przykrości;
 • I Piotra 3:6-7 posłuszeństwo.

W kolejnej części wykładu pastor skupił się na problemach komunikacyjnych. Za przyczynę trudność mówca podał grzech. Łatwiej jest rozmawiać, rozwiązywać problem, jeśli jest szacunek. W obliczu przeciwności łatwiej jest zachować jedność, jeśli się uniżę, przemilczę będę szukał pokoju, porozumienia z drugą stronę. Brat Kietliński przytoczył również definicję komunikacji, a jest to: mówienie oraz słuchanie. Człowiek ma dwoje uszu i jedne usta, co oznacza, że powinniśmy dwa razy słuchać, a mniej mówić. Jeśli nie słuchamy, to ta osoba nas nie interesuje, wtedy jest problem, jesteśmy egoistami. Nie budujemy relacji jeśli nie słuchamy drugiej osoby. Warto zadać sobie pytanie, jakimi jesteśmy słuchaczami? (Efez. 5:21). Wzorem relacji oraz komunikacji jest Pan Jezus:

 • Relacja Chrystusa z kościołem;
 • Rozmowa Pana Jezusa z Marią Magdaleną (Jan. 20: 16-28) pasterz zna swoje granice
  i wie jak zwrócić się do niej;
 • Komunikacja oblubieńca z oblubienicą, to język miłości.
 • „Dziateczki” tak Pan Jezus zwraca się do swoich dzieci, tutaj widać miłość, troskę
  i bliskość.
 • „Mój umiłowany jest mój”- Pieśni nad pieśniami- język miłości.
 • „Przyjdź Panie Jezu” , jest to wyraz tęsknoty kościoła wobec Oblubieńca.

Następnie mówca wspomniał o porozumieniu w bliskiej relacji, za przykład podał historię z IV Mojż. 20, gdzie Mojżesz miał przemówić do skały. Podobnie również może być w naszym życiu, że stoimy przed skałą, tą skałą może być serca małżonka i my chcemy uderzać laską, a może lepiej jest mówić.

„Łagodny język łamie kości”- lepiej łagodnie przemówić nić działać na siłę. Tymi słowami podsumował pastor Piotr Kietliński swój wykład.

II sesję „Współżycie seksualne- łoże nieskalane prowadził pastor Marek Kalata. Wykładowca swoje rozważania zaczął od zacytowania fragmentu Słowa Bożego „Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich”. Małżeństwo nie jest prywatną sprawą, to Bóg jest autorem małżeństwa. Małżeństwo- to mężczyzna i kobieta, to jest biblijny model małżeństwa. II Piotra 2:13- związek jawny, trwały, bez rozwiązania. Pastor Marek Kalata zwrócił uwagę na to, że małżeństwo jest jedną z najważniejszych decyzji w życiu. Obecnie rozpad związku wiąże się ze zdradą. To brak bojaźni Bożej jest tego powodem. Jak jest dobrze to ludzie są ze sobą, jak jest źle to ludzie się rozchodzą. Pan Bóg bardzo  ceni wierność małżeńską. Słowo Boże jest instrukcją dotyczącą życia osobistego i intymnego. Należy pamiętać o szacunku w ciągu dnia, trosce i miłości. Małżeństwo we czci jest pod każdym względem doskonałe i święte. Następnie wykładowca wymienił priorytety i hierarchię, które powinny obowiązywać w małżeństwie, są to:

 • Małżeństwo;
 • Rodzina;
 • Służba;
 • Praca zawodowa.

To, co ja robię służy dla dobra małżeństwa. Pastor przypomniał, że mądrość kobiet buduje ich dom, natomiast ich głupota burzy go. W kolejnej części wykładu uczestnicy usłyszeli, że łoże jest częścią małżeńskiego życia. I Kor.7:3-5: zarówno mąż jak i żona znają swoje potrzeby, podczas współżycia usługują oni sobie nawzajem i czerpią z tego satysfakcję. Następnie pastor Kalata wyszczególnił etapy małżeństwa: wspólna fascynacja, współżycie; rodzina, wychowanie dzieci; dzieci zawierają małżeństwa.

Współżycie małżeńskie służy dwóm celom: do rozmnażania oraz by utrwalać jedność małżeńską i żeby odgradzać się od pokus. Brak rozmowy, brak potrzeb drugiej strony może spowodować oddalanie się małżonków, dlatego zgodnie ze słowami Słowa Bożego należy nie stronić od współżycia (I Kor.7:3-5). W ostatniej części wykładu poruszony został aspekt potomstwa. Mówca wyszczególnił dwie postawy, są to: postawa otwartości na potomstwo oraz postawa zamknięta, czyli branie spraw w swoje ręce. Pastor zalecał, żeby modlić się o to, by prosić Boga o Boże kierownictwo w sprawie potomstwa.

V Mojż. 28: 1-10: w tym przymierzu jest zawarta troska i miłość Boga do człowieka. Mat 6: 31-34: nie od ilości dzieci zależy szczęście małżeńskie, ważna jest postawa naszego serca. Zaufajmy w tym Panu Bogu, on się o to zatroszczy, bądźmy ludźmi, którzy ufają Bogu (Ps.37:3-5). Na zakończenie pastor Kalata zachęcił do uczenia się woli Bożej oraz by pamiętać, że współżycie jest nierozerwalną częścią małżeństwa.

Pastor Andrzej Nazimek podjął temat „Wychowanie dzieci”.  Pastor Nazimek odczytał fragment Słowa Bożego Jan.13:13-25, wyjaśniając że kiedy dzieci są jeszcze w naszym domu, to mamy wpływ na nie, by móc je „obrabiać, szlifować” i kształtować. W swoim rozważaniu mówca dzielił się historiami ze swojego życia, ze służby wśród dzieci. Podkreślał, że Pan Jezus zawsze kierował się miłością. Podczas swojego wykładu brat Nazimek wyszczególnił kilka aspektów niezbędnych w wychowywaniu dzieci, są to:

 • Świadomość, że bez Jezusa Chrystusa nic uczynić nie możemy;
 • Jeśli rodzice będą trwać w Panu, to mogą prosić cokolwiek i stanie się im;
 • Przy wychowywaniu dzieci należy we wszystkim zdać się na Pana;
 • Rodzice są świadectwem, to oni mają być przykładem dla nich;
 • Przyp. 22:6: te słowa są nadzieją, natomiast jeśli, by dziecko zeszło z tej drogi, to wytrwała modlitwa rodzica może sprawić, że on może na nią wrócić;
 • Kobiety i mamy swoją mądrością mogą zbudować dom;
 • Dom buduje się mądrością, a wzmacnia roztropnością.

W końcowej części pastor podzielił się swoim osobistym przeżyciem, że kiedy był młodym ojcem doświadczał trudnego czasu i wtedy z pocieszeniem przyszło do niego słowo: „Ja, Jahwe, twój Bóg, uczę cię tego, co ci wyjdzie na dobre, poprowadzę cię drogą, którą masz iść” Iz.48:17. Te słowa są pocieszeniem, że Bóg się nigdy nie myli i on wie co czyni, aby to wyszło nam na dobre. W dalszej części pastor Nazimek zachęcił zebranych do dzielenia się swoimi świadectwami i przeżyciami. Wielu uczestników opowiedziało swoje niesamowite osobiste przeżycia, przez które przeprowadził ich Bóg.

W dalszej części pastor miejscowego zboru Andrzej Poręba odpowiedział na pytania uczestników oraz zachęcił do modlitwy o potrzeby małżeństw. Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą.

Poprawiony: środa, 17 listopada 2021 20:53
 
Design by Next Level Design Lizenztyp CC - Template is powered by ENERGIEWERK