Wpisany przez Marzena Chojnowska   
środa, 14 października 2020 18:50

Ordynacja diakońska

9.08 bieżącego roku w zborze w Zabrzu odbyło się uroczyste nabożeństwo, podczas którego wprowadzono br. Mariusza Pabianka w służbę diakońską. Słowem Bożym dzielili się biskupi Wspólnoty Zielonoświątkowej tj. pastor Roman Jawdyk oraz pastor Andrzej Poręba.

Nabożeństwo rozpoczęto kilkoma pieśniami, po których to pastor lokalnego zboru A. Poręba odczytał psalm 84, zachęcając do wspólnej modlitwy.

Kolejno głosu udzielił biskup Roman Jawdyk. Usługa br. Jawdyka poruszała aspekt posłuszeństwa Bożemu Słowu i Bożych oczekiwań wobec członka zboru. Pastor odczytał Jan. 18: 37; bycie w Jezusie oznacza życie w prawdzie, a to prowadzi do życia
w posłuszeństwie woli Bożej. Nie można być w prawdzie nie słuchając nauczania biblijnego. Bóg oczekuje, by dojść do pełnych wymiarów Chrystusowych, by w nas mieszkała natura Ojca. Jeżeli jesteś w prawdzie, to jesteś posłuszny Bożemu Słowu. Nauczanie biblijne dotyczy nie tylko ducha, ale również i ciała. Jeżeli odsuniemy jakiekolwiek nauczanie dotyczące ciała, to pozbawiamy się Bożego błogosławieństwa. Chrześcijanie często bagatelizują nieposłuszeństwo, a jest ono bardzo niebezpieczne, porównywalne do grzechu okultyzmu. Ten kto jest w prawdziwe, słucha głosu Pana Jezusa. Następnie usługujący odczytał Hebr. 13: 17; posłuszeństwo nie jest czymś co nas zniewala, to jest wymóg postawiony przez Boga wobec członka Jezusa Chrystusa. I Tes. 5:12-18; należy szanować braci, darzyć ich uznaniem i szacunkiem. Boży nakaz ma większą moc, niż nasze pomyłki. Na koniec br. Jawdyk odczytał Hebr. 10: 22-24; nieuczęszczanie na nabożeństwo pokazuje czy rzeczywiście chodzimy w prawdzie. W kościele Pana Jezusa każdy jest ważny, każdy pełni jakąś rolę. W końcowej części swojej usługi pastor Jawdyk zachęcił do wspólnej modlitwy, by prosić pana o posłuszeństwo wobec Jego Słowa.

Kolejno przed zebranymi stanął br. Andrzej Poręba. Tematem jego usługi było powołanie do służby.  Brat A. Poręba wyjaśnił następujące kwestie;

 • To Pan powołuje do służby według swej woli.
 • Istotna jest odpowiedź, czyli decyzja powołanego. Apostołowie pozostawili wszystko, by pójść za Jezusem. Paweł wszystko poczytał za śmieci, by zyskać Chrystusa;
  Fil. 3:8.
 • Jezus powołał apostołów, aby ich nauczyć i przygotować do misji ewangelizacji świata. Uczniowie byli 3 lata z Panem Jezusem. My również potrzebujemy przygotowania i wyposażenia do służby, do której zostaliśmy powołani. Podstawą nauki jest Słowo Boże zawarte w Biblii; II Tym. 3:16-17.
 • Pan Jezus posyła Ducha Świętego aby wyposażyć uczniów w moc i odwagę, by mogli we właściwy sposób świadczyć Ewangelię. My również powinniśmy zabiegać
  o napełnienie Duchem Świętym i służyć w Jego pomazaniu;  Efez. 5:18
 • Sługa Boży, szczególnie starsi zboru są narażeni przede wszystkim na 3 zagrożenia: pycha, kobiety, pieniądze (PKP). Należy być czujnym i dbać o świętość.
 • Podstawowe zasady służby starszych zboru opisuje Piotr, wyliczając: ochotne wykonywanie służby, pełnienie służby po Bożemu, wykonywanie służby nie dla brzydkiego zysku, pełnienie funkcji nie jako panujący,  bycie wzorem dla trzody, zachowywanie uległości wobec starszych, a także zachowywanie pokory; I Piotra. 5:1-5.
 • Każdy człowiek  narodzony na nowo podejmujący służbę na niwie Bożej powinien czerpać z trzech studni: modlitwa połączona z postem (Fil. 4:6), uczestniczeniew zgromadzeniach (Hebr.10:25) oraz czytanie Bożego Słowa (Ps. 19:8-12).

W dalszej części br. Jawdyk przypomniał znaczenie wkładania rąk podczas modlitwy; Dz .6: 3-6. Brat Jawdyk podkreślił, iż ta praktyka wynika z Bożego upodobania.

Następnie odbyła się modlitwa, w której to biskupi włożyli ręce na br. Pabianka wprowadzając go w służbę diakońską. Kolejno wszyscy zgromadzeni dołączyli do wspólnej modlitwy,  w której to błogosławili nowego diakona.

Po zakończeniu społeczności była również możliwość składania życzeń Bożego błogosławieństwa bratu M. Pabiankowi.

Poprawiony: środa, 17 listopada 2021 20:48
 
Design by Next Level Design Lizenztyp CC - Template is powered by ENERGIEWERK