Wpisany przez Admin   
środa, 23 października 2013 18:14

KONKURSU WIEDZY BIBLIJNEJ 2014 (BLOG)

Pierwszy etap planowany jest na 16 marca 2014 r.
Konkurs będzie obejmował następujący zakres:
 dla uczniów szkoły podstawowej - grupa młodsza (do trzeciej klasy) Księga Daniela od 1 do 6 rozdziału
 dla uczniów szkoły podstawowej - grupa starsza (od czwartej do szóstej klasy) cała Ewangelia wg św. Jana
 dla uczniów szkoły gimnazjalnej cała Ewangelia wg św. Jana oraz Księga Daniela od 1 do 6 rozdziału
Wszystkich chętnych zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu
Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń uczestników z poszczególnych zborów do dnia 10.12.2013 r. zgodnie z regulaminem (decyduje data
stempla pocztowego).
Z życzeniami Bożego błogosławieństwa
Beata i Jeremiasz Sym
Wersety do nauczenia się na pamięć:
Grupa młodsza szkoły podstawowej: Ew. Jana 1:12, 10:27-28, 13:34-35, 14:6
Grupa starsza szkoły podstawowej: Ew. Jana 3:18, 6:44, 12:25, 13:34-35, 14:23, 14:27, 15:4, 15:7, 15:16
Grupa gimnazjalna: Ew. Jana 3:18, 6:44, 8:51, 12:25, 13:34-35, 14:12-15, 14:23, 14:27, 15:4, 15:7, 15:16, 15:26

 

Regulamin Konkursu Wiedzy Biblijnej 2014
I. Konkurs jest organizowany przez Chrześcijańską Wspólnotę Zielonoświątkową.
II. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych.
III. Cele konkursu:
•  zachęcenie dzieci i ich rodziców  do wspólnego spędzania czasu przy Bożym
Słowie
•  uczenie dzieci i młodzieży codziennego kontaktu z Biblią
•  lepsze poznanie Boga przez Słowo Boże
•  wnikliwa analiza (studiowanie) i rozważne czytanie Biblii
•  rozwijanie pamięci przez zapamiętywanie wybranych fragmentów (wersetów)
Bożego Słowa
IV. Termin konkursu:
•  I etap - 16.03.2014 r. (niedziela)
•  II etap - 29.03.2014 r. (sobota)
V. Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach:
•  I etap odbędzie się w zborach miejscowych (macierzystych).
Uczestnicy tego etapu będą odpowiadać pisemnie w tym samym
czasie (o godzinie 10:00 w niedzielę) na pytania, które wcześniej
zostaną przesłane w zapieczętowanych kopertach do osób
przeprowadzających eliminacje w zborach. Osoby te będą
jednocześnie jurorami pierwszego etapu (osobami sprawdzającymi
prace).  Kopertę z pytaniami należy otworzyć bezpośrednio przed
konkursem w obecności uczestników!
•  II etap(finał) odbędzie się w formie pisemnej w jednym ze zborów (o
szczegółach zainteresowani zostaną powiadomieni w późniejszym
terminie). Komisja sprawdzająca karty konkursowe drugiego etapu
składać się będzie z wybranych przez organizatorów  nauczycieli
szkółek niedzielnych, bądź z osób wskazanych do wypełnienia tego
zadania. Przewodniczącym komisji drugiego etapu będzie jeden z
organizatorów konkursu, bądź osoba przez nich wskazana.
VI. Szczegóły konkursu:
•  obowiązuje Biblia w przekładzie Warszawskim z 1975r.
•  warunkiem zakwalifikowania się do II etapu jest uzyskanie co najmniej
70%z ogólnej sumy punktów.
•  weryfikatorem oceniania kart konkursowych I i II etapu jest  Biblia w
przekładzie Warszawskim oraz klucz do konkursu.
VII. Osoby przeprowadzające konkurs w poszczególnych zborach proszeni są o
przestrzeganie zasad chrześcijańskich, wynikających z nauki Pisma Świętego (bez
podpowiadania, sugerowania odpowiedzi, pilnowania uczniów, aby nie „ściągali”,
uczciwego sprawdzania kart konkursowych).
VIII. Dla uczestników konkursu za osiągnięcie najlepszych wyników przewidziane są
atrakcyjne nagrody. Komisja zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
IX. Konkurs odbywa się pod patronatem: brata Romana Jawdyka, brata Andrzeja Poręby,
brata Andrzeja Nazimka , brata Zachariasza Brusiło i brata Jarosława Domieniuka.
X. Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie konkursu (organizatorami) są Beata i
Jeremiasz Sym.
XI. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest pisemne nadesłanie zgłoszenia przez zbór
w nieprzekraczalnym  terminie najpóźniej do dnia  10.12.2013 r. drogą listową (nie
mailową) lub osobiście. Decyduje data stempla pocztowego.
XII. Zgłoszenie musi zawierać:
a.  Listę uczestników z podziałem na uczniów szkoły podstawowej grupa starsza i
grupa młodsza oraz uczniów szkoły gimnazjalnej,
b.  Imię, nazwisko, klasę do której uczęszczają uczestnicy konkursu.
c.  Imię, nazwisko, adres pocztowy, telefon kontaktowy,e-mail (jeżeli posiada) osoby
odpowiedzialnej za przeprowadzenie konkursu w zborze.
XIII. Zgłoszenie należy przesłać na adres:
Beata, Jeremiasz Sym
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 47/6
41-819 Zabrze
XIV. Dane kontaktowe do organizatorów:
Beata Sym – tel. 501-155-541, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Jeremiasz Sym – tel. 881-636-493, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
e-mail konkursowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
XV. Pozostałe uwagi:
Osoby przeprowadzające eliminacje w zborach są proszone o zgłoszenie dzieci, które
dostały się do II etapu w terminie do dnia 18.03.2014 r.na adres e-mail wskazany w
punkcie XIV (w przypadku braku dostępu do Internetu prosimy o kontakt
telefoniczny).
XVI. Wykaz wersetów do nauczenia się na pamięć dla poszczególnych grup wiekowych:
Grupa młodsza szkoły podstawowej: Ew. Jana 1:12, 10:27-28, 13:34-35, 14:6.
Grupa starsza szkoły podstawowej: Ew. Jana 3:18, 6:44, 12:25, 13:34-35, 14:23, 14:27, 15:4,
15:7, 15:16.
Grupa gimnazjalna: Ew. Jana 3:18, 6:44, 8:51, 12:25, 13:34-35, 14:12-15, 14:23, 14:27, 15:4,
15:7, 15:16, 15:26.
XVII. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach organizatorom Konkursu przysługuje
prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
Informacja dodatkowa:
Dla uczniów szkoły podstawowej  z  grupy młodszej(dzieci do trzeciej klasy włącznie)
przewidziany jest tylko I etap Konkursu Wiedzy Biblijnej w zborze macierzystym.

Poprawiony: środa, 23 października 2013 18:53
 
Design by Next Level Design Lizenztyp CC - Template is powered by ENERGIEWERK