Z życia zboru
Wpisany przez Marzena Chojnowska   
wtorek, 16 listopada 2021 07:51

Regionalne spotkanie dla małżeństw

 

9.10.2021 w zabrzańskim zborze odbyło się regionalne spotkanie dla małżeństw. W spotkaniu uczestniczyło około 70 osób. Głównymi wykładowcami byli: pastor Piotr Kietliński, pastor Marek Kalata oraz biskup Andrzej Nazimek. Spotkanie podzielono na trzy główne części, podczas których, poruszono następujące tematy:  „Szacunek i komunikacja w małżeństwie”, „Współżycie seksualne- łoże nieskalane” oraz „Wychowanie dzieci”.

Pierwszy wykład „Szacunek i komunikacja w małżeństwie” poprowadził pastor Piotr Kietliński. Brat Kietlińki na samym początku zaznaczył, iż szacunek jest punktem wyjścia do właściwej relacji. Szacunek należy się wszystkim ludziom, natomiast w małżeństwie wymagany jest wyższy poziom szacunku. Bez szacunku nie ma relacji. (I Piotra 2: 17-25) Następnie wykładowca wyjaśnił, że określona rola wyznaczona jest przez Boga, nie ma podziału ze względu na płeć. Bóg mówi do małżeństwa, że kobietę i mężczyznę widział jako jedno i błogosławił im, wyznaczył im wspólne zadania. W I Mojż. 1: 26-29 znajdujemy pierwotny plan dla człowieka, czyli właściwe relacje. Jednak upadek człowieka, czyli grzech (I Mojż. 3) zniszczył te pierwotne relacje. Bóg jasno powiedział, że grzech oddziela od Boga (I Mojż. 3: 16-24), Bóg określił zasady relacji - on będzie nad Tobą panował (to są konsekwencje grzechu nie możemy tego zmienić). To Bóg wyznaczył nam rolę, zatem czy my się jej poddajemy? Czy jesteśmy przeciwko niej? My mamy przekształcać się na obraz Jezusa, wstępować w jego ślady przez ofiarę Jezusa. Mamy umartwiać się, dlatego że to czemu człowiek ulega tego staje się niewolnikiem.

Poprawiony: środa, 17 listopada 2021 20:53
Więcej…
 
Wpisany przez Marzena Chojnowska   
poniedziałek, 11 października 2021 12:29

Zawarcie przymierza z Bogiem

Jest dość chłodno, a niebo pokrywają ciemne chmury. Słońce nie zdołało się jeszcze przebić, ale czy dzisiaj zaświeci? Tak wiele osób przecież tego pragnie. Coraz więcej osób pojawia się nad stawem w Zabrzu. Rejestracje samochodów zdradzają, że na uroczystość chrztu wodnego przyjechało sporo gości, wielu z nich jest spoza śląska. Nad wodą stoi trzynastu katechumenów ubranych w białe stroje. Katechumeni są ze zborów z Żor, Wysowej Zdroju, Zabrza Rokitnicy oraz Zabrza. To dzisiaj jest ich szczególny dzień, dzień, w którym zawrą przymierze z Bogiem.

Poprawiony: środa, 17 listopada 2021 20:47
Więcej…
 
Wpisany przez Marzena Chojnowska   
środa, 14 października 2020 18:50

Ordynacja diakońska

9.08 bieżącego roku w zborze w Zabrzu odbyło się uroczyste nabożeństwo, podczas którego wprowadzono br. Mariusza Pabianka w służbę diakońską. Słowem Bożym dzielili się biskupi Wspólnoty Zielonoświątkowej tj. pastor Roman Jawdyk oraz pastor Andrzej Poręba.

Nabożeństwo rozpoczęto kilkoma pieśniami, po których to pastor lokalnego zboru A. Poręba odczytał psalm 84, zachęcając do wspólnej modlitwy.

Poprawiony: środa, 17 listopada 2021 20:48
Więcej…
 
Wpisany przez Marzena Chojnowska   
wtorek, 01 października 2019 23:30

Święto Dziękczynienia

15 września bieżącego roku w zabrzańskim zborze odbyło się Nabożeństwo Dziękczynne.
W uroczystości wzięli udział członkowie lokalnego zboru oraz przyjezdni goście. Podczas usług bracia zwracali uwagę na wdzięczność za plony fizyczne, ale również i te duchowe.

Zgromadzenie rozpoczęło się kilkoma pieśniami, po których pastor zboru- Andrzej Poręba przywitał zebranych. W swoim słowie zachęcał uczestników do dziękczynnej modlitwy, wskazał, że dziękczynna modlitwa bardzo podoba się Bogu.

Kolejno, po wspólnej modlitwie, głosu udzielił br. Krystian Spyra, który swoją usługę oparł na wdzięczności za Ducha Świętego. Dogłębnie poruszony głosił, że bez Ducha Świętego nie będziemy mieć udziału w pochwyceniu kościoła. Na zakończenie zachęcił wszystkich do modlitwy o obfitość darów Ducha Świętego.

Następnie po zaśpiewanej pieśni „Dzięki kochany Ojcze” Słowem Bożym dzielił się brat Daniel Chojnowski. Na początku przybliżył pochodzenie Święta Dziękczynienia, które wywodzi się z Izraela. Obchodzono je corocznie jako Święto Zbiorów. Było to święto,
w którym naród izraelski dziękował Bogu za urodzaj ziemi. (II Mojż. 23:16, III Mojż. 23: 39-41.) Następnie zachęcił zgromadzonych aby byli wdzięczni za kraj, w którym żyją podając przykład historii rodziny opisanej w księdze Rut. Brat Daniel swoją usługę oparł dodatkowo
o następujące fragmenty Słowa: Kol. 3. 16-17 oraz I Tes. 5:18, które mówią o tym, by dziękować Bogu za wszystko.

W dalszej kolejności brat Andrzej z Warszawy odczytał Ps. 50:23, wyjaśniając, że człowiek który nie dziękuje Bogu, nie może wejść w Bożą obecność. Dzisiaj trzeba mieć dziękczynne serce, nie tylko wtedy kiedy mamy wszystko, ale nawet wtedy jeśli czegoś nam zabraknie. Usługujący odczytał kolejne fragmenty Słowa Bożego:

  • Przy. Sal. 10:22: to Bóg jest sprawcą wzrostu, błogosławieństwa, ludzkie starania niczego nie dają.
  • Przy. Sal. 4:23: gdzie jest nasze bogactwo, tam będzie nasze serce. Co dzisiaj jest
    w Twoim sercu? Brat zaapelował do wszystkich, którzy przechodzą jakąś próbę
    w swoim życiu, by pamiętali, że Bóg o nich nie zapomniał, i jeżeli wytrzymają tę próbę, to zbiorą dobry owoc.
  • Oz. 10:12: narodowi Bożemu należy wierzyć, że Jezus Chrystus błogosławi, że to On sam daje deszcz życia, i wszystko co mamy, to mamy od niego. Z Jezusa Chrystusa wypływa nasze życie.

Następnie zabrzańska młodzież zaśpiewała kilka pieśni, po których brat Jan z Rosji podzielił się świadectwem. Brat Jan pochodzi z Syberii, gdzie też spędził ostatnie dwa miesiące. Podczas jego pobytu, Syberię dotknęła powódź. W wyniku tej powodzi wiele domów zostało całkowicie zniszczonych, a wiele ludzi straciło swój dobytek życia. Br. Jan był bardzo wdzięczny Bogu, za to że powódź nie dotknęła chrześcijan, że żaden dom wierzącego człowieka, nie został zniszczony. Dzielił się również tym, że jego rodzimy zbór mógł pomagać ofiarom tego kataklizmu, a także nieść im Ewangelię. Wiele z tych ludzi nie prosiło o pomoc materialną, ale prosili o Biblię. Następnie podzielił się, że podczas tego pobytu na Syberii Bóg poprzez modlitwę z namaszczeniem olejkiem uzdrowił go z choroby, na którą cierpiał 5 lat. Z ust tego młodego człowieka wypływała ogromna wdzięczność, za to że Bóg dokonał tak wspaniałego cudu.

Na zakończenie nabożeństwa głosu udzielił pastor Poręba. Odczytał Ew. Jn. 6:1-14, wskazując na cud nakarmienia 5 tys.  ludzi. Pastor podkreślił, że nie powinniśmy marnować z tego, co Bóg nam daje, nawet okruchów. Na świecie 870 mln ludzi cierpi głód, a 2 mld ludzi jest niedożywionych. Pastor jeszcze raz przypomniał, że Bóg daje wszystko, co jest potrzebne do życia, ale również i pobożności.

Nabożeństwo zakończyło się wspólną modlitwą, po której wszyscy udaliśmy na poczęstunek.

Poprawiony: piątek, 15 listopada 2019 12:07
 
Wpisany przez Marzena Chojnowska   
wtorek, 01 października 2019 23:24

Ślub z Bogiem

Jest piękny, słoneczny, sierpniowy poranek. To właśnie szczególna niedziela dla zabrzańskiego zboru. Ważny również dzień dla dusz, które oddały życie Jezusowi
i zadeklarują to dzisiaj poprzez chrzest wodny.

Nabożeństwo rozpoczyna pastor Marek Senk. Wita wszystkich katechumenów, gości, oraz domowników, którzy przybyli na tę uroczystość. Odczytuje I Mojż. 3: 15, wyjaśniając że Bóg okazuje łaskę względem swojego stworzenia, dlatego że go kocha. Poprzez jedno nieposłuszeństwo człowiek stracił społeczność z Bogiem. Bóg jednak w swojej miłości przepowiada na długo przed jego przyjściem, przez proroka Izajasza, że pośle pośrednika, aby otworzył oczy ślepym (Iz. 42: 5-8).  Narody doczekały się przyjścia Mesjasza, a jego poselstwo na ziemi pozwoliło wypełnić wolę Ojca.

Kolejnego głosu udziela brat Radosław Kulik, który mówi, że na tej uroczystości są osoby szczęśliwe, ponieważ będą ślubować Bogu wierność. Czyta Rzym. 5:15. Mówi, że są dwie grupy ludzi: jedną grupą są wszyscy, którzy zostali obciążeni grzechem, a drugą są Ci, którzy skorzystali z łaski Bożej.

Według Słowa Bożego, każdy kto uwierzy w Jezusa Chrystusa i ochrzci się będzie zbawiony. To gdzie będziemy spędzać wieczność zależy do nas. Poselstwem Jezusa Chrystusa na ziemi było głoszenie Królestwa Bożego. Zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie. Chrzest- jest pogrzebaniem starego życia w śmierci Jezusa Chrystusa, natomiast wynurzenie oznacza powstanie do nowego życia. Ofiara Jezusa Chrystusa uwalnia
z wszelkiego grzechu. (Jan 10:27)- głosi br. Radosław.

W dalszej części uroczystości przed zebranymi staje brat Robert, który zaraz podzieli się świadectwem. Opowiada, że wychował się w rodzinie, w której ojciec był alkoholikiem, co spowodowało że razem z bratem był ofiarą jego przemocy. Mając 15 lat wszystko
w jego życiu zaczęło się zmieniać- zaczął pić alkohol i zażywać narkotyki. Wszystko co było złe lgnęło do niego. Później założył rodzinę, jednak jego grzeszne życie doprowadziło do jej rozpadu. Trafił do więzienia. Podczas pobytu w areszcie spotkał ludzi, którzy głosili żywą ewangelię. Pewnej nocy zaczął wyznawać swoje grzechy. Po tym spektakularnym wydarzeniu zauważył, że coś się zmieniło w jego życiu. Zaczął kochać ludzi, otrzymał radość. Następnie w jego rodzinie nawrócili się rodzice, co było i nadal jest dla brata wspaniałym cudem.  „Mam za co dziękować Bogu, ponieważ tak wiele otrzymałem łaski.”- zakończył głoszący.

W kolejnej części nabożeństwa wierszem o zbawieniu dzieli się siostra Zofia. Po jej wystąpieniu przez zebranymi pojawia się pastor Poręba, który zapowiada, że za chwilę katechumeni będą zawierać z Bogiem przymierze. Pastor odczytuje Dz. 8:39 oraz Łuk. 4:18, podkreślając że miłościwy rok Pana trwa aż do dzisiaj. Dzisiaj jest dniem, który darował nam Pan, to dzisiaj jesteśmy świadkami wyznania wiary. Pastor zaznaczył również, że bogobojni ludzie, by doznać błogosławieństwa muszę spotkać się z Jezusem. Głosi również, że chrzest jest zanurzeniem, a nie pokropieniem- chrzest jest pogrzebaniem starego człowieka. Na zakończenie pastor życzy wszystkim, aby chcieli otworzyć swoje serca i spotkali się z Panem Jezusem.

Do wody wchodzą kolejno katechumeni, którzy w obecności wszystkich zgromadzonych wyznają, iż ślubują Bogu wierność do końca swoich dni.

W ostatniej części uroczystości wszystkim katechumenom wręczane są Biblie oraz kwiaty. Na twarzach naszych nowych sióstr i braci widać uśmiechy szczęścia, ale i również łzy wzruszenia. To cudowny dzień, wspaniały dzień, w którym aż 8 osób złożyło Bogu śluby wierności.

Poprawiony: środa, 17 listopada 2021 20:51
 
Wpisany przez admin   
wtorek, 29 stycznia 2019 12:56

Biografia prezbitera Kazimierza Poręby

Kazimierz Poręba urodził się w Ropie w powiecie Gorlickim 4 grudnia 1929 roku.

W rzeczywistości urodził się rok wcześniej ale tak oficjalnie został zgłoszony.

W 1938 roku zmarł jego ojciec, jedyny żywiciel rodziny, a matka została z pięciorgiem małych dzieci bez środków do życia. Jako 10 letni chłopak postanowił zadbać o rodzinę i z narażeniem życia nosił produkty żywnościowe Żydom do oddalonego o 7 kilometrów Grybowa. Za tą przysługę otrzymywał drobne pieniądze. W czasie okupacji jeden z nich przechowywany był w kryjówce przez jego babcię Korzeń Teklę, a później przez jego mamę Katarzynę. Te dzielne kobiety uratowały mu życie, mimo świadomości co im za to groziło.

Poprawiony: wtorek, 29 stycznia 2019 13:04
Więcej…
 


Strona 1 z 15
Design by Next Level Design Lizenztyp CC - Template is powered by ENERGIEWERK