Zjazdy Młodzieżowe
Wpisany przez Roksana Sihanouvong   
piątek, 06 grudnia 2019 01:51

Konferencja Młodzieżowa 2019

W czasie jesiennych dni, 1-3 listopada miała miejsce konferencja młodzieżowa pod tytułem „Powołani”. W zjeździe brała udział młodzież z licznych miast naszego kraju, nie zapominając o gościach spoza jej terenu. Temat konferencji nie bazował tylko na jednym wersecie biblijnym, ale łączył w sobie cztery ważne pojęcia: „Powołani do wolności, nadziei, pokoju, wiary”.

 

Wyjaśnienie pierwszego elementu koncepcji zapoczątkował pastor Paweł Sochacki,
w wykładzie- „Powołani do wolności”. Przedstawił pozytywny aspekt powołania, odwołując się do fragmentów takich jak:

Ef. 2; 8-10 (o dobrych uczynkach), Mat. 5; 13- 16 (powołani w Chrystusie by świecić), I Tes. 1;9 (służba Bogu). Obszernie zostało wyjaśnione, czym jest samo powołanie do wolności- wolność od grzechu i jego przymusu, od Prawa Mojżeszowego, od egoizmu oraz jakie są granice wolności. Werset zapisany w Gal. 5; 13 trafnie podsumowuje całość usługi.

Następny podtemat „Powołani do uświęcenia” także poprowadził brat Sochacki, opisując zbawienie jako dzieło i proces. Chrystus stał się naszym uświęceniem (I Kor. 1;30, 6; 9-11) lecz jak realizuje się uświęcenie? Poprzez boskie środki: Krew Jezusa, Boże słowo, Ducha świętego, Krzyż Chrystusa, a także przez wolę człowieka. Najważniejszym celem uświęcenia jest podobieństwo do obrazu Syna Bożego (Rzym. 8; 29).

O powołaniu do służby nauczał pastor Andrzej Poręba, jest to kluczowy temat dla nas, ludzi młodych, w szczególności, gdyż wielu pragnie pełnić służbę dla Pana. Trzeba pamiętać, że jesteśmy powołani by usługiwać jedni drugim (I Piotra 4; 10): darami (I Kor. 14; 12), talentami (Mat. 25; 14-30), posługą (Efez. 4; 10-13). Jeśli Bóg powołuje nas to wyposaża
i przygotowuje w pełni, dbając o nas.

Pastor Łukasz Tyc deklarował o powołaniu do pokoju (Kol. 3; 15, Jana 14; 27). Wytłumaczył brak pokoju spowodowany przez grzech (Iż. 57; 21) oraz wielkie znaczenie pokoju jakie daje nam Chrystus, rozlewając uczucie spokoju i uciszenia w naszej duszy. „A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Jezusie Chrystusie” – Fil. 4; 7.

Poza wykładami, odbyła się prelekcja pt. „Kto ma wpływ na Twoje życie?”  poprowadzona przez Dawida Ostrowskiego oraz inne społeczności z uwielbieniem i usługami grup, których gościliśmy. Temat „Powołani do nadziei i chwały” zakończył cykl wykładów. Uwieńczeniem obfitych w słowo Boże dni, była zawsze społeczność modlitewna, która wielu zbliżyła na swych skrzydłach modlitwy bliżej Boga.

Wszystkie usługi można obejrzeć na naszym kanale YouTube

Poprawiony: niedziela, 02 lutego 2020 19:19
 
Wpisany przez Admin   
środa, 08 października 2014 17:56

XXV Chrześcijański Zjazd Gimnazjalistów

 

Poprawiony: środa, 08 października 2014 18:06
 
Wpisany przez Daria Wieczór   
piątek, 13 grudnia 2013 20:51

Zjazd Młodzieży 2013

Daria wieczór

Nie jest uczeń nad mistrza ani sługa nad swego pana; wystarczy uczniowi, aby był jak jego mistrz, a sługa jak jego pan − te słowa, zapisane między innymi w Ewangelii Mateusza 10, 24−25, były wersetem przewodnim kolejnego Zjazdu Młodzieżowego. Tym razem konferencja odbywała się w dniach od 31 października do 3 listopada 2013 roku, w zborze Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej w Zabrzu. Dni wolne od pracy czy szkoły sprzyjały licznemu uczestniczeniu w tym spotkaniu. Do Zabrza przyjechała młodzież z wielu miejscowości Polski − i nie tylko.

W czwartkowe popołudnie, podczas pierwszej, można powiedzieć − inauguracyjnej społeczności pastor miejscowego Zboru, brat Andrzej Poręba, dzielił się Słowem z księgi Nehemiasza zachęcając do właściwego wykorzystania czasu łaski podczas zjazdu i uważnego wsłuchiwania się w Boży głos. Wielokrotnie w przeszłości ludzie nie mieli dostępu do Pisma Świętego jak to jest obecnie, więc dobrze jest gromadzić te skarby w swym sercu zanim nastąpi głód Słowa zapowiadany przez proroka Amosa (por. Am. 8, 11-13).

Poprawiony: piątek, 13 grudnia 2013 21:21
Więcej…
 
Wpisany przez Admin   
sobota, 06 sierpnia 2011 15:50

Zjazd Młodzieży 2011

Marzena Motek (organizator)

 

„To była dla mnie ostatnia deska ratunku przed całkowitym upadkiem” – powiedziała jedna z uczestniczek Zjazdu Młodzieżowego w Zabrzu.

Spotkanie odbyło się w dniach 16–19 czerwca 2011 roku w Zborze Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej w Zabrzu. Jego przewodnią myślą był werset pochodzący z III Listu Jana: Umiłowany! Nie naśladuj tego, co złe, ale to, co dobre (III Jana 1, 11a). Swoimi przemyśleniami i refleksjami dotyczącymi tego tematu dzielił się brat Jan Guńka ze Zboru w Cieszynie. Wśród uczestników zjazdu spotkałam ludzi, którzy poznali Boga,

Poprawiony: środa, 08 października 2014 17:59
Więcej…
 
Wpisany przez Admin   
środa, 01 grudnia 2010 20:16

Zjazd Młodzieży 2009

W dniach 11-14 czerwca 2009 r. w Zabrzu odbyła się kolejna Konferencja Młodzieżowa. Myślą przewodnią zjazdu były słowa z Listu św. Pawła do Tymoteusza: Lecz ty poszedłeś za moja nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością…Głoś Słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczeniem.

Poprawiony: poniedziałek, 14 maja 2012 20:31
Więcej…
 


Strona 1 z 3
Design by Next Level Design Lizenztyp CC - Template is powered by ENERGIEWERK