W co wierzymy
Wpisany przez Admin   
wtorek, 16 listopada 2010 21:13

Jedynego Wszechmogącego Boga, Stworzyciela całego wszechświata: Ojca, Syna i Ducha Świętego.
2   
Pismo Święte jako Słowo Boże, natchnione przez Ducha Świętego, jako najwyższy autorytet w sprawach: prawdy, wiary i życia chrześcijańskiego.

Jezusa Chrystusa – Syna Bożego, który przyszedł w ciele na ten świat rodząc się z dziewicy Marii, jako jedynego Pośrednika i Orędownika, zbawiającego grzeszników dzięki swej męczeńskiej śmierci i zmartwychwstaniu

Zbawienie z łaski przez wiarę jako dar Bożej miłości. Wiara w Jezusa Chrystusa jest całkowitym zaufaniem Bogu i potwierdzona zostaje dobrymi uczynkami wypływającymi z tej wiary. Taka wiara jest czynna w miłości.

Nowonarodzenie z wody i Ducha, jako bezwzględny warunek wejścia do Królestwa Bożego.

Chrzest Duchem Świętym, w Jego prowadzenie i dary (charyzmaty).

Konieczność przyjęcia chrztu wodnego przez zanurzenie, Wieczerzy Pańskiej pod postacią chleba i wina wraz z umywaniem nóg.

Kościół jako ciało Jezusa Chrystusa, którego głową i budowniczym jest Jezus Chrystus.

Powszechne zmartwychwstanie wszystkich ludzi i sąd Boży oraz życie wieczne zbawionych i wieczne potępienie niezbawionych.
Poprawiony: środa, 21 maja 2014 19:48
 


Design by Next Level Design Lizenztyp CC - Template is powered by ENERGIEWERK