Wpisany przez Admin   
piątek, 19 listopada 2010 12:21

Widzialny powrót Jezusa

Pismo Święte wielokrotnie ostrzega nas, że musimy być przygotowani na przyjście Jezusa. Stary Testament przepowiadał Jego pierwsze przyjście, które należy już do przeszłości. Obietnicę o powtórnym przyjściu znajdujemy zapisaną aż 318 razy w Nowym Testamencie. Jezus sam osobiście powtórzył tę obietnicę będąc na ziemi wielokrotnie, jak również w swoim poselstwie, które

dane było ap. Janowi na wyspie Patmos, który opisał je w księdze Objawienia. Również ap. Paweł wielokrotnie mówił o tej pięknej obietnicy powrotu Pana Jezusa.Powtórne przyjście będzie najważniejszym wydarzeniem w historii naszej planety, przybędzie On jak potężny kataklizm, niespodziewanie. Dz. Ap 1:9-11 - jest to obietnica którą powtórzyli aniołowie, ten Jezus znowu przyjdzie. Własne słowa Jezusa potwierdzają prawdziwość tej obietnicy "Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca Swego z aniołami swymi i wtedy odda każdemu według uczynków jego" (Mat. 16:27). Nieprawdziwą jest nauka, że Jezus już dawno temu niewidzialnie powrócił, a ludzie o tym nie wiedzą i przychodzą niektórzy do naszych domów informując nas o tym. Niebiosa będą otwarte, jak wzniosły i wspaniały to będzie widok przewyższający ludzkie wyobrażenie, Jezus ze wspaniałym zastępem aniołów. "Jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego" (Mat. 24:27). Nie ma najmniejszej wątpliwości, że to wspaniałe wydarzenie jest przed nami, ono wkrótce nadejdzie. Najczęściej zadawanym pytaniem jest, kiedy On przyjdzie? Kiedy powróci? Czy jest to możliwe i prawdopodobne, że nastąpi to za naszego życia? Czy też mamy oczekiwać Jego powrotu w dalekiej przyszłości? ,Wiele dat zostało wyznaczonych w przeszłości, które zawiodły. Wielu gorliwych wyznawców sprzedało swoje domy, ubrani w białe szaty czekali, że w pewnym określonym czasie zostaną uniesieni w górę na spotkanie z powracającym Chrystusem. Było tak już wiele razy, z powodu takich rozczarowań tysiące szczerych ludzi straciło wiarę stając się niewierzącymi. Na czym polegał błąd tych ludzi? Czy Słowo Boże zawiodło? Nie. Ci ludzie zapomnieli o słowach Pana Jezusa w Ew. Marka 13:32-33: "Ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec, czuwajcie, nie wiecie bowiem kiedy ten czas nastanie". Jezus z góry uprzedził, że upłynie dużo czasu zanim powróci. My wierzymy, że przyjście Chrystusa jest już obecnie bardzo bliskie. Skąd takie przekonanie? Jakie dowody mamy na takie twierdzenie? Łuk. 18:8b - Jezus przepowiedział, że będzie panował powszechny brak wiary. Łuk. 17:26-30 - Sytuacja będzie podobna do tej jaka panowała przed potopem, czy za dni Sodomy i Gomory. Każdy wówczas zajmował się swoimi własnymi sprawami, ogromna rzesza obojętnych ludzi lekceważących ostrzeżenia. Tylko kilka wówczas osób było świadomych bliskiego nadejścia Boskiej interwencji i poczyniło odpowiednie przygotowania, aby uniknąć zagłady. 2 Tym. 3:1-5 - Ta przepowiednia jest tak dokładna, jest tak pomocna w dokładnym rozpoznaniu czasu, że powinna być potężnym ostrzeżeniem. Czy były kiedyś czasy bardziej niebezpieczne od naszych czasów? Przyjrzyjmy się problemom, które są widoczne: bezprawie, moralna degeneracja, plaga narkomanii, alkoholizmu, nikotynizmu, zbrodnie, wszelkiego rodzaju przestępstwa narastają w alarmującym tempie. "Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się" (Łuk. 21:26). Szybki rozwój w ostatnich latach atomistyki i potężnych broni nuklearnych stwarza sytuację, która jest dokładnym wypełnieniem tych słów, które przepowiedział Jezus. Przez całe wieki wielu gorliwych nauczycieli Pisma Świętego ulegało pokusie ustalenia dokładnej daty powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Jednak od samego początku nie było zamierzeniem Bożym objawić nam dokładną datę tego wydarzenia. "Rzekł do nich: nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił" (Dz. Ap. 1:7). To jest tajemnica Boża, to nie jest dla was. Pismo Święte nie jest książką naukową, za jaką ją wielu uważa. Bóg chce, aby Jego lud był zawsze w stanie ciągłego oczekiwania i był gotowy na spotkanie z Chrystusem w każdej chwili. Jeżeli byśmy mieli wyznaczoną jakąś datę, to nie będziemy się koncentrować na tym, co robimy dzisiaj, bo będziemy mieli jeszcze dużo czasu. Pan Jezus chciał, aby człowiek miał całkiem inne podejście do tych spraw. Nie wolno wyznaczać żadnej daty, my powinniśmy być gotowi zawsze na spotkanie z Panem Jezusem, nawet dziś. "Mówi ten, który świadczy o tym. Tak, przyjdę wkrótce. Amen, przyjdź Panie Jezu" (Obj. 22:20). 1900 lat upłynęło od napisania tych słów, ale one są nadal aktualne. Czy my również moglibyśmy dzisiaj podobnie odpowiedzieć, jak odpowiedział ap. Jan? Przyjdź Panie Jezu! Ja jestem gotowy na spotkanie z Tobą. "Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania" (2 Ptr. 3:9).

 

 

Stefan Matuszewski

Poprawiony: wtorek, 06 listopada 2012 15:48
 
Design by Next Level Design Lizenztyp CC - Template is powered by ENERGIEWERK