Pisaliśmy dla Was
Wpisany przez Admin   
piątek, 19 listopada 2010 12:26

Tysiącletnie Królestwo Pokoju i Sprawiedliwości

Gdyby Jozue bowiem wprowadził naród Izraelski do odpocznienia, nie mówiłby Bóg później o innym dniu.A tak pozostaje jeszcze odpocznięnie dla ludu Bożego i innych narodów. Hebr.4:8-9. TO odpocznie nic nazwane jest Królestwem tysiąc letnim. Upłynęło 1260 dni wielkiego ucisku ze strony diabła,oraz wylania gniewu Bożego w postaci 7 trąb i 7 czasz na ziemię. Przyjmuje się,że owe kolejne 75 dni to czas

Poprawiony: wtorek, 06 listopada 2012 17:08
Więcej…
 
Wpisany przez Admin   
piątek, 19 listopada 2010 12:24

Wielki Ucisk

Wielki ucisk, przepowiedziany przez proroków Starego Testamentu, będzie największym kryzysem w historii ludzkości. Uwaga proroctw Nowego Testamentu koncentruje się na Bożym sądzie nad Izraelem i narodami pogańskimi. Kościół nie jest w tych tekstach wymieniany. Kiedy Pismo Święte mówi o „świętych" lub "wybranych" w okresie ucisku, dokładniejsza analiza ujawnia, że fragmenty te odnoszą się do wierzących z Żydów lub pogan, którzy staną się naśladowcami Boga już po pochwyceniu Kościoła. Siedemdziesiąty tydzień proroka Daniela przedstawia złe intencje szatana dążącego do zniszczenia ludzkości. Prorok Jeremiasz nazywa to „czasem kłopotów Jakuba", ponieważ będzie to czas oczyszczania wybranego ludu Bożego. Wtedy też Bóg wyleje swój gniew na oddających cześć antychrystowi i na zabijających świętych w okresie ucisku.

Poprawiony: czwartek, 08 listopada 2012 17:52
Więcej…
 
Wpisany przez Admin   
piątek, 19 listopada 2010 12:21

Widzialny powrót Jezusa

Pismo Święte wielokrotnie ostrzega nas, że musimy być przygotowani na przyjście Jezusa. Stary Testament przepowiadał Jego pierwsze przyjście, które należy już do przeszłości. Obietnicę o powtórnym przyjściu znajdujemy zapisaną aż 318 razy w Nowym Testamencie. Jezus sam osobiście powtórzył tę obietnicę będąc na ziemi wielokrotnie, jak również w swoim poselstwie, które

Poprawiony: wtorek, 06 listopada 2012 15:48
Więcej…
 
Wpisany przez Admin   
piątek, 19 listopada 2010 10:50

Przyjście Chrystusa wraz ze świętymi na ziemię

W poprzednim artykule pisałem o przyjściu Jezusa Chrystusa po Kościół. Teraz chcę zająć się przyjściem Chrystusa ze świętymi na ziemię. Są to bowiem dwa odrębne tematy i czasy. Werset Obj. 19:11 zapowiada początek powtórnego przyjścia naszego Pana jako Króla królów i Pana panów. Słowa z Obj. 1:7: "Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy Go wszelkie oko, a także ci, którzy Go przebili" będą wypełnieniem Jego słynnej zapowiedzi: "Gdyż jak błyskawica pojawi się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego" (Mat. 24:27). Ap. Paweł w 2 liście do Tesaloniczan 2:8 także pisał o zniweczeniu niegodziwca blaskiem przyjścia Pana. Jest to dostrzegalny znak dla ludzi wierzących, żyjących w ucisku. Drugi bardzo wyraźny i widoczny znak opisany jest w Mat. 24:29.

Poprawiony: czwartek, 08 listopada 2012 18:08
Więcej…
 
Wpisany przez Admin   
piątek, 19 listopada 2010 10:48

Prawda o czyśćcu

Najsprawiedliwiej rozdzielony został podobno przez Stwórcę rozum, nikt bowiem na jego brak się nie uskarża. Największy bowiem na świecie idiota będzie zawsze twierdził, że jest najmądrzejszym. Doświadczenie wskazuje jednak, że wielu ludzi nie posiadło mądrości, chociaż wielu tego widocznego braku u siebie nie dostrzega (Przyp. Sal. 1:7). Przez długie wieki ludzie

Poprawiony: niedziela, 13 maja 2012 16:42
Więcej…
 


Strona 3 z 5
Design by Next Level Design Lizenztyp CC - Template is powered by ENERGIEWERK