Pisaliśmy dla Was
Wpisany przez Admin   
poniedziałek, 25 kwietnia 2016 08:29

Świadectwo nawrócenia czarownicy z Chamma

Wszystko, co się stało, przez Niego się stało. Światłość przyszła po to, aby ci , którzy byli w ciemności mogli ją zobaczyć. Tą światłością jest Syn Boży, który odwiedził siostrę MELEĆE JORI (MELECHE YORI) i brata TADESSE  TAĆO DEO (TADESSE TACHO DEO)z miejscowości CHAMMA (ĆAMMA) ok.30 km od Bonga.

Opis wydarzeń, które stały się przez wielkie Imię Pana Jezusa:

„Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie, nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość.” ( Iz. 9,1).

Wiele osób, które żyły pod władzą szatana, bez nadziei, w lęku i oczekiwaniu na śmierć spotkało i uwierzyło w Pana Jezusa, który czyni teraz wielkie cuda. Ta historia jest jedną z wielu , która opowiada o tym, co uczynił Pan Jezus pośród ludu Keffa i jest zachętą do trwania w wierze.

Meleće z mężem, synem i córkąSiostra Meleće urodziła się w rejonie Keffa , powiecie Addiyo , wiosce CHEGA (ĆEGA). Wg etiopskiego kalendarza w roku około 1966 wyszła za mąż za Tadesse i przeprowadzili się do powiatu Ginbo, wioski CHAMMA (ĆAMMA). Brat Tadesse wychowywał się u szamana IBEDEGODA w wiosce SHAKA (ŚAKA)- szaman był jego przybranym ojcem. Po pewnym czasie szaman zebrał wszystkich swoich wychowanków i zalecił im, żeby rozjechali się po różnych miejscowościach i poprosili tamtejsze władze o ziemię dla siebie. W jego planach było zawłaszczenie tych ziem dla siebie. Chciał się w ten sposób zabezpieczyć na przyszłość, w razie, gdyby kiedyś brakło ziemi na sprzedaż. Uczynili tak, jak polecił szaman i otrzymali działkę na budowę domu i do uprawy rolę. Tadesse  z żoną byli bardzo pracowitymi i gościnnymi ludźmi. Chociaż byli już na swoim, daleko od szamana, ciągle pozostawali pod jego wpływem i panowaniem. Mieszkańcy bardzo ich polubili. Po 8 latach małżeństwa  ich radość i szczęście były coraz mniejsze. Ich radość zamieniła się w płacz. W 1972r. Meleće zauważyła wyraźne działanie szatana w jej życiu. Zły powiedział jej, że będzie jego niewolnicą i będzie szamanką. Ci, którzy wierzą w niego, będą przychodzić do niej, a ona ma zrobić to, o co proszą. Szatan mówił jej, że tylko dla niej będzie widoczny i będzie przez nią robił to, o co poproszą ludzie. Ona będzie przekazywała to, co on powie jej. Będzie otrzymywała za to podarunki od ludzi, jako formę zapłaty. Mówił, że będzie w jej sercu i wszystko, co dostanie od ludzi będzie należało do niego. Potem mówił jej, co ma jeść, a czego jej nie wolno jeść. Nie mogła jeść: baraniny z kapustą, nawet nie mogła mieć w domu noża, którym był krojony baran. Gdy ktoś chciał ją odwiedzić, a wcześniej jadł baraninę , musiał się „oczyścić”. Miał przez tydzień przebywać na zewnątrz domu, miał się natrzeć liśćmi GYRAŁA i dopiero wtedy mógł ją odwiedzić. Jeżeli nie będzie przestrzegała  tych zaleceń, szatan groził, że zabije najpierw jej dzieci, następnie ją i jej męża.

Poprawiony: poniedziałek, 25 kwietnia 2016 08:50
Więcej…
 
Wpisany przez Admin   
poniedziałek, 25 kwietnia 2016 07:45

Z misją w Etiopii cz.2

Andrzej Poręba

Czwartek, 15 października 2015 roku. Odwiedziliśmy zbór w miejscowości Godzieb w okręgu Oromija. Dojechaliśmy wynajętym autobusem w niecałą godzinę z naszej bazy w Bonga. Zbór, w którym gościliśmy składa się z 52 członków, a z dziećmi liczy około 80 osób. Dom modlitwy, w którym się zgromadzają to budowla bardzo skromna, ściany wykonane są z drewnianych żerdzi pokrytych gliną mieszaną ze słomą, dach osłonięty tanią blachą. Podłoga jak w wielu takich domach to klepisko z gliny. Tutaj była ona dość nierówna, bo jeszcze nie wykończona. Gospodarze chcąc ją czymś osłonić, posypali zieloną trawą. Wyglądało to bardzo oryginalnie. Nabożeństwo było błogosławione. Przywitał nas oficjalnie miejscowy brat. Przedstawił ogólnie wszystkim brat Takele z Polski. Usługiwało dwóch braci z Niemiec Mark i Aleksander. Zaśpiewali pieśni z całą swą grupą z Niemiec. Pięknie też zaśpiewała młodzież i dzieci tego zboru. Po nabożeństwie ugoszczono nas tradycyjnie prażoną kukurydzą, kawą, herbatą, orzeszkami. Byliśmy ujęci posługiwaniem małej może 3 letniej dziewczynki pomagającej w goszczeniu swojej mamie. Pastor tego zboru przedstawił plany i potrzeby tej społeczności, czyli budowę pomieszczenia do nauczania dzieci, dokończenie domu modlitwy. Warto zaznaczyć, że domy modlitwy, które odwiedziliśmy to pojedyncze pomieszczenia przeznaczone tylko dla wspólnych nabożeństw. Pomieszczenia dla dzieci, kuchnie, magazyny to osobne szopki przy głównym budynku. Usłyszeliśmy od miejscowych zborowników ciekawą historię, iż w tej okolicy muzułmanie postanowili zbudować meczet. Trzeba dopowiedzieć, że wiąże to się z tym, iż w najbliższej okolicy istniejącego meczetu nie mają prawa funkcjonować jakiekolwiek inne kościoły. Na budowy tych muzułmańskich świątyń przekazywane są olbrzymie pieniądze z krajów arabskich, tam gdzie przynajmniej jest kilku wyznawców islamu. To prowadzona od wielu dekad swoista ekspansja islamu. Członkowie miejscowego zboru, słysząc o takich planach, postanowili w modlitwach i postach prosić Boga o pomoc i ochronę. I tak Bóg sprawił, że nie doszło do realizacji tego projektu. Zborownicy zasygnalizowali nam, że nie mają czystej wody do celów spożywczych. Korzystają z lokalnej rzeczki, której wody są zupełnie brązowe i mętne od różnych zanieczyszczeń. Takich osób, które nie mają dostępu do czystej wody jest tam około 3 tysiące. Powstał projekt zbudowania studni w pobliskim zagajniku. Wieczorem udaliśmy się piechotą do zboru „Światło Życia” w Bonga.  Nabożeństwo było błogosławione.  Słowem  usługiwał brat Piotr  z Niemiec a modlitwę poprowadził br. Roman  Jawdyk. Dom modlitwy zbudowany jest tradycyjnie z żerdzi i gliny. Na dachu blacha. Podłoga gliniana. Na ścianie i nad kazalnicą teksty z księgi Izajasza 43:19 i 65:17. Po nabożeństwie tradycyjnie częstowano nas kawą, herbatą i orzeszkami, groszkiem.

Poprawiony: poniedziałek, 25 kwietnia 2016 08:45
Więcej…
 
Wpisany przez Admin   
poniedziałek, 25 stycznia 2016 22:16

Z misją w Etiopii cz.1

Andrzej Poręba

W dniach 8-19 października 2015 r. (według kalendarza etiopskiego początek drugiego miesiąca 2008 r.) z grupą wierzących, złożoną z Polaków, Niemców i Ukraińca wyleciałem na szczególną misję do dalekiej Etiopii.  Celem wyprawy było przeprowadzenie ewangelizacji i nabożeństw w zapraszających zborach, zorganizowanie konferencji dla dzieci w miejscowościach Woszi i Bonga oraz odbiór sześciu ujęć wodnych. Głównymi organizatorami było Stowarzyszenie Polsko-Etiopskie Nadzieja-Tesfa, Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa oraz fundacja charytatywna Stefanus z Niemiec. Towarzyszył nam również tłumacz z Ukrainy, z pochodzenia Etiopczyk - Girum Bekele. Na miejscu oczekiwała na nas niezastąpiona Sofiya Lemma, koordynatorka i organizatorka wszystkich wyjazdów na terenie Etiopii. Odpowiedzialność za całość misji powierzono Romanowi Jawdykowi. Misja ta nie mogłaby być właściwie wypełniona w różnych dziedzinach, gdyby nie wsparcie prezesa Stowarzyszenia Nadzieja-Tesfa, Takele Kebede. Nie tylko jako tłumacz był nieodzowny, ale również jako współorganizator wszelkich poczynań na terenie Etiopii i Polski. Na miejscu do grupy dołączyli pastor Deribe Abera oraz wielokrotnie brat cielesny Takele - Kasa Kebede.  W grupie z Niemiec znaleźli się: Waldemar Szulc, Aleksander Braun, Piotr Wall, Markus Maerz, Tanja Hale, Simone Kopp, Tobias Altmann, Alexander Krutsch, David Len, Julian Seibel, Lena Brunnmeier. Bazą wypadową był hotel w mieście Bonga – stolicy regionu Keffa. Dla mnie był to pierwszy kontakt z Etiopią, a w ogóle i z Afryką. Przeżycia niezapomniane. Wracając do daty i liczonego czasu, kalendarz etiopski stosuje własną rachubę lat. Era liczy się od daty narodzenia Jezusa, wyliczonej przez Anonniosa z Aleksandrii na 8 r. n.e. 12 września 2007 r. w kalendarzu etiopskim rozpoczął się rok 2000. Na oznaczenie daty według systemu etiopskiego stosuje się skrót AM (od amharskiego Amätä Məhrät – „rok łaski, rok miłosierdzia”). Doba zaczyna się nie o północy, a ze wschodem słońca. Doba dzieli się na 24 godziny liczone dwa razy po 12 godzin dziennych i nocnych. Pierwsza godzina doby to 7:00 czasu wschodnioafrykańskiego (EAT). Godziny dzienne trwają do godziny 18:59 wg EAT, a o 19:00 EAT zaczyna się pierwsza godzina nocna czasu etiopskiego. Podział na godziny nocne i dzienne nie nastręcza praktycznego problemu, ponieważ w Etiopii różnica czasu między najdłuższym, a najkrótszym dniem roku wynosi jedną godzinę ( w Polsce ok. osiem i pół godz.), czas zmroku i świtania jest niezwykle krótki, a wschód słońca następuje zawsze w pierwszej godzinie czasu etiopskiego. (Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarz_etiopski).

Poprawiony: poniedziałek, 25 kwietnia 2016 07:44
Więcej…
 
Wpisany przez Admin   
poniedziałek, 03 marca 2014 20:55

Jak spędzić dzień na modlitwie

"Skorzystajcie z największego przywileju po tej stronie niebios. Jezus Chrystus umarł po to, by ta społeczność i porozumienie z Bogiem były możliwe." - Billy Graham

"Modlitwa jest potężną siłą, albowiem Bóg się z nią związał." - Marcin Luter

"Poznanie Boga nie przychodzi w pośpiechu. Nie obdarza On swymi darami przypadkowych, spieszących się przybyszów. Być sam na sam z Bogiem, to tajemnica poznania Go i porozumienia się z Nim." - E.M. Bounds

"Nie przypuszczałem, że dzień może uczynić taką różnicę" - powiedział mi przyjaciel. "Wydaje mi się, że mój stosunek do każdego uległ poprawie." "Dlaczego nie robię tak częściej?"

Poprawiony: poniedziałek, 25 stycznia 2016 22:20
Więcej…
 
Wpisany przez Admin   
poniedziałek, 03 marca 2014 20:39

Dwie rzeczywistości


"Dlatego prawo zostało usunięte na bok, a sprawiedliwość pozostaje daleko, gdyż prawda potyka się na rynku, a dla uczciwości miejsca nie ma. Prawda się zapodziała, a ten, który unika złego, bywa plądrowany; widział to Pan i za złe to poczytał, że nie ma prawa" (Iz. 59:14-15).

Taka była rzeczywistość wtedy w Izraelu. Prawda, że smutna? Niewiele zmieniło sytuację posłanie proroka Izajasza. Taki stan rzeczy trwał w okresie narodzenia Pana Jezusa. Również za jego czasów "prawda potykała się na rynku, a dla uczciwości nie było miejsca". Zakłamanie i obłuda faryzeuszy, kupcy i handlarze w świątyni, zastąpienie ustaw Bożych przepisami ludzkimi - to niektóre dowody na to, że "prawo zostało usunięte na bok".

Poprawiony: poniedziałek, 03 marca 2014 20:56
Więcej…
 


Strona 1 z 5
Design by Next Level Design Lizenztyp CC - Template is powered by ENERGIEWERK