Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa Zbór w Zabrzu
Wpisany przez Admin   
poniedziałek, 29 października 2018 16:14

Wystawę Biblii można zobaczyć już na naszym kanale Youtube

TUTAJ

Poprawiony: środa, 28 listopada 2018 20:00
 
Wpisany przez Marzena Chojnowska   
środa, 24 października 2018 09:38

Policz dary,które Pan Ci dał

16 września w zabrzańskim zborze odbyło się Nabożeństwo Dziękczynne. Tego pięknego i słonecznego dnia mogliśmy podziwiać plony ziemi, którymi tak hojnie obdarzył nas Niebiański Ojciec. Wśród darów nie zabrakło ziemniaków, zbóż, pieczywa, owoców, a nawet i miodu. Uroczyste nabożeństwo rozpoczął pastor Andrzej Poręba, który spoglądając na plony znajdujące się na scenie naszego kościoła wspomniał, iż  Ojciec daje również cielesny pokarm. Zachęcił wszystkich zebranych do dziękczynnej modlitwy, po której zaczęliśmy słuchać Bożego Słowa. Pierwszy usługujący przywołał historię Joba. Ten biblijny bohater stracił wszystko, a mimo to nie przestał chwalić Boga. Jak my byśmy się zachowali gdyby przyszło nam stawić czoła takiemu doświadczeniu? Czy nadal bylibyśmy wdzięczni Bogu? - pytał pierwszy z usługujących. Następnie głosił, iż nie zawsze musi tak być jak jest teraz. Nie zawsze musi być dostatek, ale też i nie zawsze musi być bieda. Na zakończenie zacytował „Nie zawsze tak będzie”. Kolejny z głoszących Słowo wspomniał czasy młodości swojego ojca, który doświadczył głodu. Retrospekcja kaznodziei posłużyła pokazaniu wspaniałego obecnego czasu. Łzy i drżący głos usługującego poruszyły niejedno serce uczestnika nabożeństwa. Brat odczytał psalm 148, którym nawołał do nieustanego chwalenia Pana. Następnie podał fragmenty Pisma: K. Dan 4:27-28 oraz I Kronik 29:11-14. Na podstawie tych miejsc, usługujący przybliżył postaci Nebukadnesara oraz Dawida. Nebukadnesar swoją pozycję zdobył dzięki Bogu, a mimo to tak szybko popadł w pychę. Jego przeciwieństwem jest Dawid, który dostrzega swoją zależność od Boga. Zachowanie takie podoba się Bogu. Kiedy okazujemy wdzięczność za wszystko, Bóg wtedy daje mądrość jak postępować każdego dnia. Nie zabrakło również usługi dzieci oraz poezji poświęconej tematowi wdzięczności. Ostatnią usługę poprowadził pastor Poręba. Odczytał psalm 104, na podstawie którego głosił, że Bóg jest dawcą życia. Następnie mówił, iż to, co siejemy, to również pozbieramy. Dotyczy to także naszego życia (Gal. 6:7-10). Na zakończenie zachęcał do siania tego, co dobre. „Nie zapomnijmy siać dla ducha, a będziemy zbierać właściwe owoce”- zakończył.

To było kolejne, wspaniałe nabożeństwo. Bóg poprzez dary ziemi, które mogliśmy oglądać w kościele przypomniał nam jak jest mądrym i troskliwym ojcem. Niech za wszystko płynie mu dziękczynienie.

Poprawiony: środa, 28 listopada 2018 19:58
 
Wpisany przez Marzena Chojnowska   
środa, 24 października 2018 09:40

Bóg rozrywa dziś kajdany

7.10 bieżącego roku w zabrzańskim zborze odbyło się nabożeństwo o charakterze ewangelizacyjnym. Swoją obecnością zaszczycili nas bracia z Kłodzka, którzy poprowadzili spotkanie. Oprócz stałych bywalców nie zabrakło również naszych znajomych czy też przyjaciół, którzy być może byli po raz pierwszy na takim zgromadzeniu. Pastor Marek Senk przywitał wszystkich zebranych a następnie zachęcił do życia, które podoba się Panu.   Odczytał fragment Pisma: I Piotra 2: 4-9, a następnie tłumaczył, że każdy kto odrzuca Boże Słowo staje się Bożym przeciwnikiem. Pastor wyjaśniał, iż nie można mieć pretensji do Boga, że nie zbawił on człowieka, podczas gdy człowiek go odrzuca. To człowiek jest winny za odrzucenie Boga. Swoim krótkim przesłaniem zachęcił zgromadzonych do dziękczynnej modlitwy za Bożą miłość i Bożą łaskę. Następnie bracia z Kłodzka zaśpiewali pieść o tym jak Bóg rozrywa kajdany te fizyczne i duchowe. Dzielili się, że ta pieśń jest ich hymnem, w służbie którą wykonują- pracy wśród więźniów. Następnie jeden z braci-  Andrzej Kulita, opowiadał o tym w jaki sposób Bóg działa w jego życiu i służbie którą wykonuje. Brat Kulita jest już 31 lat na wolności i większość tego czasu poświęcił głosząc nadzieje więźniom. Bóg stanął na jego drodze i dał prawo, by wejść do więzień i tam głosić Boże Słowo. Bóg powiedział bratu, że ma iść do więzienia, kiedy trwał w modlitwie. Po zakończeniu usługi brata Kulity, wszyscy zaśpiewali pieśń „On nas łączy w rodzinę, w wielką Bożą rodzinę, imię nowe nam daje, ono brzmi chrześcijanie”. Następnie historią swojego życia dzielił się brat Darek. Na wstępie powiedział, że Bóg jest wspaniałym Bogiem, dlatego że wyrwał go z ciemności i powołał do światłości. Dawniej brat Darek nie rozumiał co, to znaczy kochać drugiego człowieka. Nie znając Boga bardzo skrzywdził rodzinę i bliskich. Nie widział w tym swojej winy, zawsze doszukiwał się jej u innych. Jego matka często wypowiadała słowa :”Ja Ci nie ufam”.  Jednak Bóg posłużył się wybranymi ludźmi, którzy wskazali mu drogę do Boga. Bóg skruszył jego serce, co doprowadziło do całkowitego uwolnienia z grzesznego życia. Teraz jako Boże dziecko, brat Darek,  jeździ do więzień, gdzie zwiastuje żywego Chrystusa. Przeprosił rodziców, bliskich, a Bóg to wszystko obrócił ku dobremu. Dzisiaj ewangelista Darek ma wspaniałą żonę, dwie córki oraz odbudowaną relację z mamą. Usługujący wskazał, że Pismo Święte jest regulaminem życia, które należy przestrzegać. Następnie ostatni z braci, brat Przemek bardzo dziękował Bogu, że może chodzić do więzienia, dlatego, że sam był kiedyś człowiekiem uzależnionym, pełnym nienawiści, a Bóg zmienił jego życie i może teraz innym o tym głosić.

Na zakończenie nabożeństwa całe zgromadzenie zaśpiewało pieśń:

„Panie Jezu, ja kocham Cię,

Panie Jezu, uwielbiam Cię,

Panie Jezu, chcę z Tobą być,

Po wszystkie moje dni”.

Spotkanie zakończyliśmy wspólną modlitwą, w której podziękowaliśmy Bogu za wspólnie spędzony czas i za łaskę zbawienia przez krew Jezusa Chrystusa.

Poprawiony: sobota, 27 października 2018 09:43
 
Wpisany przez Admin   
poniedziałek, 30 października 2017 17:17

Nie wdrażajcie się w zwyczaje narodów

Usługa Andrzeja Poręby "Nie wdrażajcie się w zwyczaje narodów",

mówi m.innymi o zagrożeniach jakie niesie halloween.

Poprawiony: czwartek, 30 listopada 2017 19:25
 
Wpisany przez Marzena Motek   
czwartek, 29 czerwca 2017 11:16

Szczęśliwy dzień

25.06.2017 roku był szczególnie szczęśliwym dniem dla zabrzańskiej społeczności. Tej słonecznej niedzieli byliśmy świadkami zawarcia przymierza z Bogiem przez 5 katechumenów.

Nabożeństwo rozpoczęło się wspólnym uwielbieniem. Zaśpiewaliśmy kilka pieśni, a następnie w modlitwie powierzyliśmy Bogu całą społeczność.

Pierwszy głos zabrał pastor Marek Senk, odczytał następujący fragment Pisma: Mat. 3:13-14. Brat głosił, że Jan Chrzciciel wypełnił wolę Bożą, wykonał Boże przykazanie. Następnie wyjaśnił, że katechumeni nie chcą żyć w grzechu, dlatego chcą przyjąć chrzest. To nie jest ich zasługa, tylko Boża łaska- podkreślał usługujący. To ofiara Jezusa Chrystusa doprowadziła ich do takiego punktu jakim jest właśnie- ślubowanie Bogu wierności.

Poprawiony: piątek, 05 października 2018 17:30
Więcej…
 
Wpisany przez MMZ   
czwartek, 29 czerwca 2017 10:48

30 Jubileuszowy Zjazd Gimnazjalistów

W dniach 25-28.05.2017 w naszym rodzinnym zborze odbył się 30 Jubileuszowy Zjazd Gimnazjalistów. W konferencji wzięło udział aż 105 osób wraz z opiekunami.

Przewodnim wersetem były następujące słowa: „Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane”(Mat. 6:33).

Słowo Boże wykładali następujący bracia: Radosław Kulik, Włodzimierz Kulik, Paweł Gaik oraz Jarosław Domieniuk. Młodsza młodzież mogła również uczestniczyć w warsztatach, które były prowadzone przez siostrę Bożenę Smoszyńską oraz brata Krzysztofa Kwietnia.

Poprawiony: czwartek, 29 czerwca 2017 20:57
 


Strona 2 z 7
Design by Next Level Design Lizenztyp CC - Template is powered by ENERGIEWERK