Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa Zbór w Zabrzu
Wpisany przez Admin   
środa, 31 grudnia 2014 21:31

Duch prawdy (14.12.2014)

Ewangelia wg.św. Jana 16:13

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. Usługa do zobaczenia na YouTube.

Poprawiony: czwartek, 01 stycznia 2015 23:09
 
Wpisany przez Admin   
środa, 31 grudnia 2014 20:01

Wy jesteście solą (7.12.2014)

Ewangelia wg.św Mateusza 5:13-16

Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Usługa do obejrzenia na YouTube.

Poprawiony: czwartek, 01 stycznia 2015 23:09
 
Wpisany przez Admin   
środa, 31 grudnia 2014 19:58

Czym się karmisz (7.12.2014)

Księga Sędziów 14:8-9

Gdy po jakimś czasie Samson wracał, by wziąć ją za żonę, zboczył, by obejrzeć padlinę lwa, a oto rój pszczół i miód znalazły się w padlinie. Wziął go więc do ręki i jadł, a gdy przyszedł do swego ojca i matki, dał im także, aby jedli, nie mówiąc im jednak, że miód zebrał z padliny lwa. Usługa do obejrzenia na YouTube.

Poprawiony: czwartek, 01 stycznia 2015 23:09
 
Wpisany przez Admin   
środa, 31 grudnia 2014 19:53

Łaska Boża (7.12.2014)

List do Tytusa 2:11-13

Ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa. Usługa do obejrzenia na YouTube.

Poprawiony: wtorek, 06 stycznia 2015 20:33
 
Wpisany przez Admin   
sobota, 27 września 2014 18:36

Święto Dziękczynienia

Pan Jezus ucząc swoich uczniów modlitwy,wskazał im na to co najważniejsze,wskazał na ojca który jest w niebie i że to ojciec będzie decydował o obfitości chleba na ziemi.Każe prosić tylko na jeden dzień,chce aby uczniowie jutro też o to samo prosili.W ten sposób uczy zaufania do ojca i pokazuje,że jeżeli ojciec zaopatruje dziś,zaopatrzy i jutro też.Uczy zaufania i chce,aby się ono nie zestarzało,chce aby było świeże,dlatego mówi daj nam dziś.Zaopatruje zwierzęta,słyszy wołanie młodego kruka gdy woła do niego,widzi też wróbla i troszczy się o niego by z głodu nie spadł z dachu.Przyozdobił też lilię polną choć tak krótkie jest jej istnienie.Jest hojnym Bogiem,jest naszym Bogiem i chwała należy się niemu.Jeruzalem chwal Pana sław Syjonie Boga swego,bo on umocnił zasuwy bram twoich,błogosławi synom twoim wśród ciebie.On zapewnia pokój granicom twoim,karmi cię najlepszą pszenicą (psalm 147,12-14). Kiedy czytamy słowo boże widzimy,że obfitość pożywienia była oznaką Bożego błogosławieństwa,obecność Boga wśród swojego ludu.Tak było kiedyś tak jest i dziś.Pamiętajmy,że chleb jest darem Boga dla człowieka i należy się dla chleba szacunek,a dziękczynienie Bogu naszemu za ten dar.W naszym pokoleniu w którym przyszło nam żyć,możemy zaobserwować brak szacunku dla chleba.Dziś chleb można spotkać w śmietnikach,na trawniku i na ulicy.Może dlatego,że młode pokolenie nie doświadczyło braku pożywienia.Jednak są wśród nas ludzie,którzy pamiętają okres II wojny światowej,oni dobrze wiedza co znaczy mieć chleb w domu czy też go nie mieć.A jeszcze więcej jest ludzi,którzy pamiętają stan wojenny w naszym kraju i brak żywności w ogóle.To były okresy bardzo smutne,kiedy dzieci pragną chleba a jego nie ma.Znamy i dziś kontynenty i kraje gdzie chleba nie ma,albo jest wielki jego niedostatek.Nie chce się tutaj posługiwać statystykami,by stworzyć nastrój bardziej ponury,ale dobrze jest mieć świadomość,że każdego dnia umierają dzieci z głodu,bo nie maja chleba,tak jak my go mamy pod dostatkiem.Nie mają też wody,jak i my ją mamy kiedy chcemy,gdzie chcemy i ile chcemy.Dziś mamy święto dziękczynienia i tym celu próbujemy uświadomić nam obecnym tutaj,że chleb o który kazał prosić Jezus,pochodzi z rąk naszego Ojca i jemu zawsze należy się dziękczynienie za chleb.Sam dał przykład jak czytamy,Jezus wziął więc chleby i podziękował,dał je uczniom,a oni siedzącym.Stąd też,apostoł Paweł pozostawił przykazanie co do spożywania pokarmów,które Bóg stworzył,aby wierzący oraz Ci którzy poznali prawdę,spożywali je z dziękczynieniem.Kończąc rozważania na temat chleba , wody i dziękczynienia za te dary,przypominam nakaz apostoła Pawła.Czy jecie,czy pijecie,czy cokolwiek innego czynicie,wszystko czyńcie na chwałę Bożą.

Poprawiony: piątek, 02 stycznia 2015 16:58
 
Wpisany przez Admin   
niedziela, 29 grudnia 2013 23:16

Lazurowa grota

 

Był człowiekiem biednym i prostym.

Wieczorem po dniu ciężkiej pracy, wracał do domu zmęczony i w złym humorze.

Patrzył z zazdrością na ludzi, jadących samochodami

i na siedzących przy stolikach w kawiarniach.

- Ci to mają dobrze - zrzędził, stojąc w tramwaju w okropnym tłoku.

- Nie wiedzą, co to znaczy zamartwiać się...

Mają tylko róże i kwiaty. Gdyby musieli nieść mój krzyż!

Poprawiony: sobota, 25 stycznia 2014 22:31
Więcej…
 


Strona 6 z 7
Design by Next Level Design Lizenztyp CC - Template is powered by ENERGIEWERK