Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa Zbór w Zabrzu
Wpisany przez Admin   
sobota, 07 lutego 2015 18:43

Placówka w Rokitnicy

9 listopada 2014 roku zapisał się w historii zboru zabrzańskiego w szczególny sposób.Tej właśnie niedzieli zorganizowano inauguracyjne nabożeństwo w nowym Domu Modlitwy w Zabrzu Rokitnicy. Lokal ten był remontowany ponad rok dla grupy wierzących, którzy tworzą nową placówkę macierzystego zboru. W tym uroczystym zgromadzeniu uczestniczyli też zaproszeni goście, m.in. prezbiter naczelny ChWZ Roman Jawdyk, brat Wiesław Świderski - pastor zboru gliwickiego, brat Ryszard Arlt - pastor z Żor, przedstawiciel Wspólnoty Mieszkaniowej pan Marek Wronka oraz sąsiedzi. Nabożeństwo rozpoczął i prowadził pastor miejscowego zboru Andrzej Poręba. Krótką historię powstałej placówki przedstawił brat Andrzej Flis, opiekujący się tą społecznością. Następnie po prześpiewanych pieśniach okolicznościowe kazanie wygłosił brat Roman Jawdyk. Słowem Bożym usłużyli również bracia Ryszard Arlt i Wiesław Świderski. Nabożeństwo zakończył brat Włodzimierz Kulik, zachęcając do dziękczynnej modlitwy. Później razem korzystaliśmy ze „stołu szwedzkiego”, obficie zastawionego owocami, sałatkami i ciastem, przygotowanymi przez nasze pracowite siostry. Początki społeczności w Rokitnicy sięgają roku 1984, kiedy to rodziny mieszkające tu i w Miechowicach zaczęły się odwiedzać i budować tzw. „grupę domową” zabrzańskiego zboru. W niedługim czasie spotkania te nabrały regularnego charakteru. Początkowo odbywały się po domach raz w tygodniu według ustalonego grafiku, w Rokitnicy, później też w Miechowicach. Jednak pomieszczenia w blokach na wysokich piętrach stanowiły dość duże utrudnienie dla najstarszych. Modlono się, by Pan błogosławił tę grupę i pomógł rozwinąć pracę ewangelizacyjną oraz znaleźć odpowiednie lokum w tej dzielnicy Zabrza. Rozpoczęto starania o pomieszczenie, gdzie można by organizować zbór. W roku 2013 od władz miasta otrzymaliśmy w najem opuszczony lokal po zlikwidowanym sklepie. W sumie około 150 m kw. powierzchni użytkowej. Wcześniej był tu lokal rozrywkowy. Tak więc pomieszczenia te zmieniły zupełnie swoje przeznaczenie i służą obecnie dla Bożej chwały. Mamy nadzieję, że wkrótce puste miejsca na sali zgromadzeń wypełnią się dziećmi Bożymi. Prosimy Was drodzy Czytelnicy o pamięć w modlitwie, aby tak się stało. Pragniemy podziękować wszystkim, którzy nas wspierali w tym dziele modlitwą, materialnie i swoją pracą. Niech dobry Bóg Was błogosławi i obdarza swoim pokojem.

Odpowiedzialny za placówkę (tworzony zbór) - br. Andrzej Flis (kontakt: 694-720-821)

Godziny spotkań:

wtorek - rozważanie Słowa Bożego z wybranej księgi - godz. 17.30

piątek - nabożeństwo - 17.30

3-cia i 5-ta niedziela miesiąca - nabożeństwo - godz. 10.00

Poprawiony: wtorek, 17 października 2017 20:41
 
Wpisany przez Admin   
piątek, 23 stycznia 2015 09:41

Nabożeństwo niedzielne 11.01.2015Miejcie oczy otwarte
Czas przyjścia Pańskiego jest coraz bliższy
Poprawiony: środa, 17 kwietnia 2019 18:12
 
Wpisany przez Admin   
wtorek, 06 stycznia 2015 20:18

Radość (28.12.2014)

1 List św.Pawła do Tesaloniczan 5:16-18

Zawsze się radujcie.

Bez przystanku się módlcie.

Za wszystko dziękujcie,taka bowiem jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was.

Usługa do obejrzenia na YouTube.

Poprawiony: poniedziałek, 09 marca 2015 20:57
 
Wpisany przez Admin   
czwartek, 01 stycznia 2015 23:32

Zapomniany wiersz

Cóż to jest za dzień Boże Narodzenie,

kogo wielbią ludzie i czczą niestrudzenie.

Mikołajów i molochów,bo tam robią zakupy,

gonią, dźwigają, trudzą się, by napełnić swoje brzuchy.

Zapytałam Ciebie Boże o prawdę w tym względzie,

oświeciłeś moje oczy i wiem jak to będzie.

Moje serce, to stajenka betlejemska

był taki dzień gdy Jezus w nim zamieszkał.

To jest Boże Narodzenie, to jest święto wielkie,

dla każdego inny dzień, najważniejszy, najpiękniejszy,

o nim zawsze myśleć chciej.

Świętuj to dnia każdego, wdzięcznie śpiewaj Panu swemu,

że narodził się w twym sercu, byś na zawsze była Jego.

Poprawiony: czwartek, 01 stycznia 2015 23:36
 
Wpisany przez Admin   
czwartek, 01 stycznia 2015 22:54

Jak Bóg wyzwala od grzechu (21.12.2014)

Ewangelia wg.św. Łukasza 1:67-75

Wtedy ojciec jego, Zachariasz, został napełniony Duchem Świętym i prorokował, mówiąc:

Niech będzie uwielbiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i wyzwolił go,

i moc zbawczą nam wzbudził w domu sługi swego, Dawida:

jak zapowiedział to z dawien dawna przez usta swych świętych proroków,

że nas wybawi od nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;

że miłosierdzie okaże ojcom naszym i wspomni na swoje święte Przymierze -

na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu, Abrahamowi,

że nam użyczy tego, iż z mocy nieprzyjaciół wyrwani

bez lęku służyć Mu będziemy w pobożności i sprawiedliwości przed Nim

po wszystkie dni nasze.

Usługa do obejrzenia na YouTube.

Poprawiony: wtorek, 06 stycznia 2015 20:42
 
Wpisany przez Admin   
środa, 31 grudnia 2014 22:13

Przeglądać się w słowie (14.12.2014)

List do Efezjan 4:1-2

A zatem zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usługa do zobaczenia na YouTube.

Poprawiony: wtorek, 06 stycznia 2015 20:35
 


Strona 5 z 7
Design by Next Level Design Lizenztyp CC - Template is powered by ENERGIEWERK