Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa Zbór w Zabrzu
Wpisany przez Admin   
wtorek, 06 stycznia 2015 20:18

Radość (28.12.2014)

1 List św.Pawła do Tesaloniczan 5:16-18

Zawsze się radujcie.

Bez przystanku się módlcie.

Za wszystko dziękujcie,taka bowiem jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was.

Usługa do obejrzenia na YouTube.

Poprawiony: poniedziałek, 09 marca 2015 20:57
 
Wpisany przez Admin   
czwartek, 01 stycznia 2015 23:32

Zapomniany wiersz

Cóż to jest za dzień Boże Narodzenie,

kogo wielbią ludzie i czczą niestrudzenie.

Mikołajów i molochów,bo tam robią zakupy,

gonią, dźwigają, trudzą się, by napełnić swoje brzuchy.

Zapytałam Ciebie Boże o prawdę w tym względzie,

oświeciłeś moje oczy i wiem jak to będzie.

Moje serce, to stajenka betlejemska

był taki dzień gdy Jezus w nim zamieszkał.

To jest Boże Narodzenie, to jest święto wielkie,

dla każdego inny dzień, najważniejszy, najpiękniejszy,

o nim zawsze myśleć chciej.

Świętuj to dnia każdego, wdzięcznie śpiewaj Panu swemu,

że narodził się w twym sercu, byś na zawsze była Jego.

Poprawiony: czwartek, 01 stycznia 2015 23:36
 
Wpisany przez Admin   
czwartek, 01 stycznia 2015 22:54

Jak Bóg wyzwala od grzechu (21.12.2014)

Ewangelia wg.św. Łukasza 1:67-75

Wtedy ojciec jego, Zachariasz, został napełniony Duchem Świętym i prorokował, mówiąc:

Niech będzie uwielbiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i wyzwolił go,

i moc zbawczą nam wzbudził w domu sługi swego, Dawida:

jak zapowiedział to z dawien dawna przez usta swych świętych proroków,

że nas wybawi od nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;

że miłosierdzie okaże ojcom naszym i wspomni na swoje święte Przymierze -

na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu, Abrahamowi,

że nam użyczy tego, iż z mocy nieprzyjaciół wyrwani

bez lęku służyć Mu będziemy w pobożności i sprawiedliwości przed Nim

po wszystkie dni nasze.

Usługa do obejrzenia na YouTube.

Poprawiony: wtorek, 06 stycznia 2015 20:42
 
Wpisany przez Admin   
środa, 31 grudnia 2014 22:13

Przeglądać się w słowie (14.12.2014)

List do Efezjan 4:1-2

A zatem zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usługa do zobaczenia na YouTube.

Poprawiony: wtorek, 06 stycznia 2015 20:35
 
Wpisany przez Admin   
środa, 31 grudnia 2014 21:31

Duch prawdy (14.12.2014)

Ewangelia wg.św. Jana 16:13

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. Usługa do zobaczenia na YouTube.

Poprawiony: czwartek, 01 stycznia 2015 23:09
 
Wpisany przez Admin   
środa, 31 grudnia 2014 20:01

Wy jesteście solą (7.12.2014)

Ewangelia wg.św Mateusza 5:13-16

Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Usługa do obejrzenia na YouTube.

Poprawiony: czwartek, 01 stycznia 2015 23:09
 


Strona 5 z 7
Design by Next Level Design Lizenztyp CC - Template is powered by ENERGIEWERK