Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa Zbór w Zabrzu
Wpisany przez Admin   
wtorek, 22 września 2015 19:27

Jest Bóg

Jest środowe popołudnie, dokładnie 10 czerwca. Wieje letni wiatr, a z zabrzańskiego kościoła dobiega dźwięk śpiewanych pieśni. Rozpoczyna się nabożeństwo. Girma Teso i Deribe Abera to goście dzisiejszego zgromadzenia, przyjechali tutaj aż z Afryki, a dokładnie z Etiopii. Brat Deribe Abera jest pastorem i założycielem kościoła Misgana, który ma 70 zborów w różnych miastach, w prowincji Keffa. Obaj mieszkają w mieście Jimma, które w większości zamieszkiwane jest przez muzułmanów. Do Polski przyjechali przy okazji. Zostali zaproszeni przez Misję Stephanus z Speyer w Niemczech na coroczną konferencję. Na konferencji mają opowiedzieć o realizowanych projektach Stowarzyszenia „Nadzieja – Tesfa” sponsorowanego głównie przez Misję Stephanus. Pierwszy głosu udziela brat Girma Teso. Wita zebranych życzeniami Bożego Błogosławieństwa. Opowiada, iż studiował w Rosji, podczas funkcjonowania ustroju komunistycznego. Wspomina, że w trakcie trwania ZSRR uczono go, że nie ma Boga, w kraju, z którego pochodzi, szerzono również tę samą tezę. Dorastał w przeświadczeniu, że Bóg nie istnieje. Któregoś dnia usłyszał w języku rosyjskim: „Jest Bóg, Bóg żyje”. Rozpłakał się. Dzisiaj stoi przed zgromadzonymi i ogłasza: „Kiedyś mówiłem, że nie ma Boga, ale teraz mówię, że Bóg jest”.

Przybliża nieco historię powstania kościołów na terenie Etiopii. Wyjaśnia, że 23% ludzi w Etiopii to wierzący ludzie, ma łzy w oczach, jest wzruszony, wdzięczny za to, że ewangelizacja w Afryce się rozszerzyła i przyniosła plony. Kościół, do którego należy, otoczony jest przez tysiące muzułmanów, jest prześladowany. Muzułmanie nie chcą, by wierzący ludzie chwalili Boga, by oddawali mu cześć. W końcowej części swojego usługiwania mówi, że razem z braćmi modlą się o Polaków, by pracowali dla Boga, ale prosi również o modlitwę za muzułmanów. Zwraca się do nas z prośbą, byśmy walczyli o serca muzułmanów, by mogli poznać Jezusa jako swojego Zbawiciela.

Przed zgromadzonymi pojawia się pastor kościoła Misgana- Deribe Abera. Przemawia do zebranych, iż jesteśmy dziećmi Boga, jedną rodziną, jednością, która zmierza do Nieba, by pewnego dnia razem zaśpiewać koło tronu Jezusa. „Pan jest naszą nadzieją” – mówi.

Na początku usługi pastor pokrótce przedstawia działalność Stowarzyszenia „Nadzieja- Tesfa”. Dzieli się, iż dzięki pomocy braci i sióstr z Niemiec (Misja Stephanus) oraz Polski wykonano wiele pracy na terenie Etiopii, a w szczególności:

• wybudowano studnie i zbiorniki w różnych wioskach – z powodu zanieczyszczonej wody rozprzestrzeniało się wiele chorób,

• wyremontowano szpital oraz zakupiono nowe łóżka i materace,

• wybudowano szkołę, a także zakupiono meble i podręczniki.

Pastor mówi, że poprzez działalność Stowarzyszenia „Nadzieja – Tesfa” władze etiopskie umożliwiają ewangelizacje w miejscach, w których do tej pory było to niewykonalne. Na zakończenie tej części brat dzieli się następującą sentencją: „Pamiętajcie! Kto jest cielesny, nie

zostanie zabrany, pracujemy dla naszego Pana, to będzie na Jego Chwałę!”. Pastor głosi, że Paweł i Piotr służyli Panu, oni otrzymali wynagrodzenie, ale my, tutaj musimy ciężko pracować, musimy wykorzystywać ten czas, bo on wkrótce przeminie, dopóki mamy jeszcze czas Bóg nam pomoże.

Pastor Deribe rozpoczyna składać świadectwo nawrócenia. Znalazł Boga w wieku 9 lat. W drodze do sklepu usłyszał śpiew wierzących ludzi, więc zdecydował zajrzećdo kościoła, z którego dobiegał ten cudowny wokal. Gdy zobaczył śpiewający chór, pomyślał: „Jacy wierzący są ładni, Boże, czy Ty kochasz mnie tak jak kochasz tych ludzi?”. Po wystąpieniu chóru słowem dzielił się pastor, który swoją usługę rozpoczął następującymi słowami: „Chcecie wiedzieć jak Bóg Was kocha?” Oczywiście, że chcę pomyślał Deribe Abera. Myślał sobie, skąd wiem, że Bóg mnie przyjął? A wtedy pastor odpowiedział: Czy wiecie, że Bóg Was przyjął? Deribe Abera zastanawiał się, kto nieustannie mówił pastorowi o czym on myśli, był zdezorientowany. Teraz wie, że to Duch Święty miał nad tym wszystkim kontrolę. Od tego pamiętnego nabożeństwa jego życie zaczęło się zmieniać, Bóg zaczął przemawiać poprzez sny, głoszone słowo, pokazując tym samym co ma jeszcze w życiu zostawiać i zmienić.

Gdy ukończył szkołę, Bóg powołał Deribe Aberę do służby, w tym czasie trwała komuna, był trudny okres, wielu wierzących zostało aresztowanych. W wyniku prześladowań sporo chrześcijan zrezygnowało z Boga, ale Deribe Abera wiedział, że nie może tego zrobić, nie chciał tego! Wolał stracić życie za Boga, niż Boga za życie. Wielokrotnie był w więzieniu, gdzie też prężnie zwiastował

Chrystusa, ludzie się nawracali.

Po złożeniu świadectwa, bracia z Afryki, dzielą się pieśnią w języku amharskim, śpiewają o wielkiej miłości Boga:

„Panie, jesteś dobrym Ojcem,

Ty stworzyłeś mnie,

Ty wychowałeś mnie,

A co ja dla Ciebie uczyniłem?

Twoja miłość jest za wielka”.

„Tak, miłość naszego Zbawcy jest zbyt wielka” – powtarza Deribe Abera.

Brat Deribe Abera zaczyna głosić słowo, motywem przewodnim jest fragment z

I Ks. Samuela 17, 26. Pastor swoją usługę rozpoczyna stwierdzeniem, że Bóg zawsze ma dla nas coś nowego, wyjaśnia, iż zwycięstwo wierzącego zaczyna się już w sercu, wszystko musi zacząć się we wnętrzu człowieka. W historii walki Dawida z Goliatem, brat Deribe Abera dostrzega trzy rodzaje osób: nieznające Boga, cielesne oraz duchowe. Goliat jest bohaterem nieznającym Boga, Saul i jego

ludzie to postaci cielesne, które znają Boga, są w domu Boga, ale nie żyją z wolą Pana, natomiast Dawid jest bohaterem duchowym, który żyje dla Boga i jest Jemu posłuszny.

Brat Deribe Abera mówi, iż jeżeli nie ma w naszym życiu Boga, nie będziemy oglądać zwycięstwa. Dawid wierzył tylko Bogu, początkowo nie był na wojnie, nie wiedział nawet, kim jest Goliat. W tej historii Goliat jest bohaterem, mocnym zawodnikiem, ale to Dawid miał wiarę i przez to nie był przegrany. Brat Deribe mówi, iż nie możemy patrzeć na to kto jest przed nami. Musimy wiedzieć,

że Bóg jest wielki. Patrzeć tylko na Pana, a wtedy On ujawni swoją siłę! Bóg wtedy pomoże! Bóg jest wielki! wykrzykuje pastor. Głosi, że nasz Pan wszystko rozwiązuje, nigdy nie zostawia! Bóg dał Dawidowi siłę, jeżeli przyjmujesz siłę od Boga, to jesteś zwycięzcą! – głosi pastor.

Pastor na zakończenie pozostawia zebranych z zapytaniem:

Dla Dawida Bóg jest wielki, a dla Was?

Nabożeństwo z udziałem braci z Afryki było niesamowitym spotkaniem, gdzie w tak ogromnej prostocie zostały przypomniane najistotniejsze czynniki służenia Bogu, mianowicie wiara oraz zaufanie naszemu Stwórcy. Obecność gości w naszym zborze zmusiła do refleksji niejednego uczestnika, mnie również. Do dzisiaj mam w pamięci słowa jednego z braci: „Mój Bóg jest wielki, On wszystko rozwiązuje!

Drogi czytelniku, a jaki jest Twój Bóg? Tak samo wielki jak Bóg Dawida? Czy Twój Bóg może rozwiązać każdy problem w Twoim życiu?

Poprawiony: wtorek, 20 września 2016 20:03
 
Wpisany przez Admin   
sobota, 16 maja 2015 16:40

Goście z Białorusi 03.05.2015

Niech dzisiaj Boży Pokój napełni każde serce

Poprawiony: wtorek, 22 września 2015 19:31
 
Wpisany przez Admin   
piątek, 15 maja 2015 19:20

Usługi Marzec-Kwiecień 2015

Świadectwo brata z Francji
Trzymajmy się słowa Bożego
Poprawiony: środa, 17 kwietnia 2019 18:11
 
Wpisany przez Admin   
niedziela, 08 marca 2015 21:41

Świadectwo brata Aleksandra z Doniecka


Poprawiony: poniedziałek, 09 marca 2015 20:58
 
Wpisany przez Admin   
sobota, 07 lutego 2015 18:43

Placówka w Rokitnicy

9 listopada 2014 roku zapisał się w historii zboru zabrzańskiego w szczególny sposób.Tej właśnie niedzieli zorganizowano inauguracyjne nabożeństwo w nowym Domu Modlitwy w Zabrzu Rokitnicy. Lokal ten był remontowany ponad rok dla grupy wierzących, którzy tworzą nową placówkę macierzystego zboru. W tym uroczystym zgromadzeniu uczestniczyli też zaproszeni goście, m.in. prezbiter naczelny ChWZ Roman Jawdyk, brat Wiesław Świderski - pastor zboru gliwickiego, brat Ryszard Arlt - pastor z Żor, przedstawiciel Wspólnoty Mieszkaniowej pan Marek Wronka oraz sąsiedzi. Nabożeństwo rozpoczął i prowadził pastor miejscowego zboru Andrzej Poręba. Krótką historię powstałej placówki przedstawił brat Andrzej Flis, opiekujący się tą społecznością. Następnie po prześpiewanych pieśniach okolicznościowe kazanie wygłosił brat Roman Jawdyk. Słowem Bożym usłużyli również bracia Ryszard Arlt i Wiesław Świderski. Nabożeństwo zakończył brat Włodzimierz Kulik, zachęcając do dziękczynnej modlitwy. Później razem korzystaliśmy ze „stołu szwedzkiego”, obficie zastawionego owocami, sałatkami i ciastem, przygotowanymi przez nasze pracowite siostry. Początki społeczności w Rokitnicy sięgają roku 1984, kiedy to rodziny mieszkające tu i w Miechowicach zaczęły się odwiedzać i budować tzw. „grupę domową” zabrzańskiego zboru. W niedługim czasie spotkania te nabrały regularnego charakteru. Początkowo odbywały się po domach raz w tygodniu według ustalonego grafiku, w Rokitnicy, później też w Miechowicach. Jednak pomieszczenia w blokach na wysokich piętrach stanowiły dość duże utrudnienie dla najstarszych. Modlono się, by Pan błogosławił tę grupę i pomógł rozwinąć pracę ewangelizacyjną oraz znaleźć odpowiednie lokum w tej dzielnicy Zabrza. Rozpoczęto starania o pomieszczenie, gdzie można by organizować zbór. W roku 2013 od władz miasta otrzymaliśmy w najem opuszczony lokal po zlikwidowanym sklepie. W sumie około 150 m kw. powierzchni użytkowej. Wcześniej był tu lokal rozrywkowy. Tak więc pomieszczenia te zmieniły zupełnie swoje przeznaczenie i służą obecnie dla Bożej chwały. Mamy nadzieję, że wkrótce puste miejsca na sali zgromadzeń wypełnią się dziećmi Bożymi. Prosimy Was drodzy Czytelnicy o pamięć w modlitwie, aby tak się stało. Pragniemy podziękować wszystkim, którzy nas wspierali w tym dziele modlitwą, materialnie i swoją pracą. Niech dobry Bóg Was błogosławi i obdarza swoim pokojem.

Odpowiedzialny za placówkę (tworzony zbór) - br. Andrzej Flis (kontakt: 694-720-821)

Godziny spotkań:

wtorek - rozważanie Słowa Bożego z wybranej księgi - godz. 17.30

piątek - nabożeństwo - 17.30

3-cia i 5-ta niedziela miesiąca - nabożeństwo - godz. 10.00

Poprawiony: wtorek, 17 października 2017 20:41
 
Wpisany przez Admin   
piątek, 23 stycznia 2015 09:41

Nabożeństwo niedzielne 11.01.2015Miejcie oczy otwarte
Czas przyjścia Pańskiego jest coraz bliższy
Poprawiony: środa, 17 kwietnia 2019 18:12
 


Strona 4 z 7
Design by Next Level Design Lizenztyp CC - Template is powered by ENERGIEWERK