Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa Zbór w Zabrzu
Wpisany przez Marzena Motek   
poniedziałek, 10 kwietnia 2017 20:40

Pamiątka Śmierci Pańskiej

9.04.2017 roku w naszym zborze odbyła się pamiątka Śmierci Pańskiej. Podczas uroczystego nabożeństwa słowem Bożym dzielili się bracia z rodzimego zboru. Pierwszego głosu udzielił pastor Andrzej Poręba, dzielił się tym, iż przystępowanie do stołu Pańskiego wymaga pewnej analizy życia, nakazuje prześwietlenia relacji z Bogiem, z bliźnimi. Nie może być żadnego kwasu, to znaczy grzechu. Kolejno dzielił się brat Krystian Spyra, odczytał następujące fragmenty Pisma: II Mojż. 30:8, Jan. 13, Jan. 14:26, Jan. 16:26, Jan. 16:7. Brat Krystian zwracał uwagę, jak ważne jest umywanie nóg. Następnie zachęcił wszystkich zebranych do uczynienia tej posługi. Podczas wzajemnego uniżania się przed drugim były śpiewane pieśni oraz odczytywane fragmenty Pisma Świętego, o tematyce śmierci Chrystusa. Następnie Słowem Bożym dzielił się brat Włodzimierz Kulik. Odczytał kolejne urywki Słowa Bożego: Rzym. 3:25, Efez. 2:11, Hebr. 7:22-27, Mat. 26:36-46 oraz Mat. 27:27- 44. Usługa brata dotyczyła śmierci Chrystusa, znaczenia Jego przelanej świętej krwi. Ostatnia usługa należała do pastora Marka Senka. Swoje posługiwanie oparł na fragmencie : Hebr. 10:19-22. Pastor doprowadził do kulminacyjnego punktu zgromadzenia- rozdania chleba i wina. Podczas tego nabożeństwa mogliśmy przeżywać cudowne i błogie chwile. Chwała Bogu za przelaną Świętą Krew.

Poprawiony: sobota, 06 maja 2017 19:19
 
Wpisany przez Admin   
sobota, 14 stycznia 2017 22:01

Prześladowanie

"Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność... Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować." - J 15:18,20


Poprawiony: sobota, 25 marca 2017 22:37
 
Wpisany przez Admin   
wtorek, 11 października 2016 21:25

Chór z Hradka

Chcesz odsłuchać naciśnij na obrazku Dla wszystkich,którzy nie mogli być osobiście wszystkie pieśni wykonane przez ten chór,zostały zamieszczone na naszym kanale YouTube. Zapraszamy.

Poprawiony: niedziela, 02 kwietnia 2017 19:02
 
Wpisany przez Admin   
wtorek, 20 września 2016 20:01

Słuchaj głosu Bożego

Chcesz odsłuchać naciśnij na obrazku Abraham bał się nie posłuchać bożego słowa,on chciał wykonać wolę bożą w swoim życiu,we wszystkim.I kiedy on usłyszał głos z ust bożych oddaj mi syna swojego,on bał się nie wykonać rozkazu bożego,on bał się przestąpić te słowo.I on postanowił wykonać boże słowo w każdym detalu,we wszystkim.

Poprawiony: wtorek, 07 lutego 2017 19:19
 
Wpisany przez Admin   
czwartek, 16 czerwca 2016 16:59

Po Wystawie Biblii

„Kocham Boże Słowo, całe Słowo, Słowo w słowo” to nazwa niecodziennej wystawy, jaką można było oglądać w zabrzańskim zborze ChWz.Wystawa była jedyną w swoim rodzaju i niepowtarzalną okazją zobaczenia tak wielu unikatowych eksponatów Biblii.Wśród prezentowanych eksponatów były repliki rękopisów z Qumran, Aleppo, Septuaginta,jak również replika Dziesięciu Przykazań,oraz wielu innych eksponatów.Wystawa spotkała się dużym zainteresowa­niem zwiedzających,którzy mogli dotykać wszystkich ksiąg,pergaminów i papirusów.Z naszej strony zapraszamy do obejrzenia krótkich filmików z tej wystawy.

WYSTAWA ZWIEDZAJĄCY
Poprawiony: sobota, 07 stycznia 2017 21:15
 
Wpisany przez Admin   
poniedziałek, 25 kwietnia 2016 08:29

Świadectwo nawrócenia czarownicy z Chamma

Wszystko, co się stało, przez Niego się stało. Światłość przyszła po to, aby ci , którzy byli w ciemności mogli ją zobaczyć. Tą światłością jest Syn Boży, który odwiedził siostrę MELEĆE JORI (MELECHE YORI) i brata TADESSE  TAĆO DEO (TADESSE TACHO DEO)z miejscowości CHAMMA (ĆAMMA) ok.30 km od Bonga.

Opis wydarzeń, które stały się przez wielkie Imię Pana Jezusa:

„Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie, nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość.” ( Iz. 9,1).

Wiele osób, które żyły pod władzą szatana, bez nadziei, w lęku i oczekiwaniu na śmierć spotkało i uwierzyło w Pana Jezusa, który czyni teraz wielkie cuda. Ta historia jest jedną z wielu , która opowiada o tym, co uczynił Pan Jezus pośród ludu Keffa i jest zachętą do trwania w wierze.

Meleće z mężem, synem i córkąSiostra Meleće urodziła się w rejonie Keffa , powiecie Addiyo , wiosce CHEGA (ĆEGA). Wg etiopskiego kalendarza w roku około 1966 wyszła za mąż za Tadesse i przeprowadzili się do powiatu Ginbo, wioski CHAMMA (ĆAMMA). Brat Tadesse wychowywał się u szamana IBEDEGODA w wiosce SHAKA (ŚAKA)- szaman był jego przybranym ojcem. Po pewnym czasie szaman zebrał wszystkich swoich wychowanków i zalecił im, żeby rozjechali się po różnych miejscowościach i poprosili tamtejsze władze o ziemię dla siebie. W jego planach było zawłaszczenie tych ziem dla siebie. Chciał się w ten sposób zabezpieczyć na przyszłość, w razie, gdyby kiedyś brakło ziemi na sprzedaż. Uczynili tak, jak polecił szaman i otrzymali działkę na budowę domu i do uprawy rolę. Tadesse  z żoną byli bardzo pracowitymi i gościnnymi ludźmi. Chociaż byli już na swoim, daleko od szamana, ciągle pozostawali pod jego wpływem i panowaniem. Mieszkańcy bardzo ich polubili. Po 8 latach małżeństwa  ich radość i szczęście były coraz mniejsze. Ich radość zamieniła się w płacz. W 1972r. Meleće zauważyła wyraźne działanie szatana w jej życiu. Zły powiedział jej, że będzie jego niewolnicą i będzie szamanką. Ci, którzy wierzą w niego, będą przychodzić do niej, a ona ma zrobić to, o co proszą. Szatan mówił jej, że tylko dla niej będzie widoczny i będzie przez nią robił to, o co poproszą ludzie. Ona będzie przekazywała to, co on powie jej. Będzie otrzymywała za to podarunki od ludzi, jako formę zapłaty. Mówił, że będzie w jej sercu i wszystko, co dostanie od ludzi będzie należało do niego. Potem mówił jej, co ma jeść, a czego jej nie wolno jeść. Nie mogła jeść: baraniny z kapustą, nawet nie mogła mieć w domu noża, którym był krojony baran. Gdy ktoś chciał ją odwiedzić, a wcześniej jadł baraninę , musiał się „oczyścić”. Miał przez tydzień przebywać na zewnątrz domu, miał się natrzeć liśćmi GYRAŁA i dopiero wtedy mógł ją odwiedzić. Jeżeli nie będzie przestrzegała  tych zaleceń, szatan groził, że zabije najpierw jej dzieci, następnie ją i jej męża.

Poprawiony: poniedziałek, 25 kwietnia 2016 08:50
Więcej…
 


Strona 3 z 7
Design by Next Level Design Lizenztyp CC - Template is powered by ENERGIEWERK